Bio-com | OS | ZERON

Doświadczenia z wynalazkiem Bio-com pokazują,
że proces kreacji celów życiowych można w dużym stopniu zautomatyzować.
Zmień swoje marzenia w życiowe cele!


Bio-com powstał w przestrzeni Projektu MerhlinLaboratory w roku 2015.
W ramach obywatelskiego projektu badawczego Bio-com powstała wiedza oraz urządzenie, dzięki którym zagadnienia umysłu, emocji, oraz życiowych celów, można zobaczyć z zupełnie nowej, jasnej perspektywy.

Na chwilę obecną Bio-com posiada swój system operacyjny OS|ZERON. System operacyjny umieszczony w architekturze obliczeniowej Bio-com umożliwia pójście o krok dalej, niż metody afirmacji, czy inne sposoby na „przeprogramowanie umysłu”, które wymagają żmudnej pracy nad sobą, często bez oczekiwanych efektów.

Wniosek z 3 lat doświadczeń z Bio-com jest taki, że nasz umysł jest zaawansowanym bio-komputerem, w którym marzenia mogą stać się pozytywnymi programami oraz celami, materializującymi się w czysto automatyczny sposób (!).

Bio-com jest wynalazkiem cybernetycznym, unikatowym w skali świata.
Jest KomLogiem /komputerem analogowym/ z własnym systemem operacyjnym, który uruchamia się i modyfikuje/programuje przez dowolny komputer cyfrowy PC/Apple.

Nazwaliśmy ten wynalazek bio-komputerem, ponieważ:
– posiada wszystkie cechy komputera
– w inteligentny i interaktywny sposób łączy się z umysłem swojego użytkownika
– jest interfejsem, który umożliwia szybką edukację w zakresie kreacji i automatyzacji osiągania celów życiowych.

Bio-com jest pierwszym urządzeniem, które umożliwia pełną komunikację ze swoim umysłem. Posiada odrębny dysk, własną pamięć oraz system operacyjny. Bio-com podłącza się do komputera za pomocą portu USB.

Jest to autorski, dedykowany na BC system operacyjny, który łączy dowolny komputer PC/APPLE z przestrzenią operacyjną Bio-com.

OS|ZERON umożliwia programowanie osobistych celów z poziomu zwykłego komputera, połączonego przez port USB z Bio-com|OS|ZERON.

Cechą podstawową tego OS-a jest prostota użytego języka programowania. Plusem tego systemu operacyjnego jest czytelna, intuicyjna i zarazem logiczna architektura katalogów, określających aspekty tematyczne programowanych zadań. OS|ZERON programuje się swoimi celami życiowymi z poziomu komputera cyfrowego /PC, Apple/

Bio-com można określić mianem “nawigatora celów życiowych”, który non stop, 24H na dobę pracuje wg zaprogramowanych weń instrukcji. Każda zmiana jest możliwa do zaobserwowania we własnym życiu.

Bio-com jest skutecznym oraz INTERAKTYWNYM instrumentem edukacyjnym nowej ery, dzięki któremu można rozpocząć świadomą pracę z własnym umysłem, pogłębić działanie afirmacji, itd.

Zobacz nową wersję Bio-com | Navvigator z systemem operacyjnym OS | 999


Bio-com | Inteligentny wynalazek dla inteligentnych ludzi.