Na co dzień nie zajmujemy się analizowaniem podstaw naszego bytu. Żyjemy zajęci tysiącami spraw zapominając, że istnieje coś, co możemy nazwać “inteligencją pola życia”. Nie zauważamy jej obecności tak samo, jak nie zwracamy uwagi na podstawowe funkcje naszego organizmu, który przez 24 godziny na dobę oddycha, trawi pożywienie, zapewnia krążenie krwi, itd.

To wszystko dzieje się automatycznie, poza naszą uwagą, skierowaną na co dzień w stronę innych spraw. A jednak istniejemy, bo nad harmonią naszego samopoczucia i zdrowia “czuwa” inteligencja, która tworzy fundamenty naszego istnienia. Jej ślady znajdujemy na poziomie mikro-światów DNA oraz w nieskończenie wielkich wymiarach Wszechświata. Inteligencja życia jest obecna w każdej cząstce rzeczywistości.

Ideogram Nanogramu

Od 18 lat badamy zjawisko “inteligencji biologicznej”, której rolę i znaczenie poznajemy dzięki wynalazkowi Nanogramu z 1999 roku.

Prowadząc różnego rodzaju eksperymenty, odkryliśmy istnienie interaktywnych mechanizmów, które sterują procesami życia. Na podstawie tych badań stworzyliśmy algorytmy oraz Urządzenia – interfejsy, które łączą z inteligentnym pola życia.

Doświadczenia z użyciem algorytmów harmonicznych prowadzimy na wielu poziomach:

– w skali mikro-światów modeli matematycznych
– w strukturach zjawisk kwantowych oraz atomowych
– w klastrach wody
– w zjawiskach biologicznych i życiu przyrody
– w wymiarze jednostki na poziomie ciała, umysłu i emocji
– w skali socjologicznej życia społeczeństw
– w cyklach kosmicznych
– w naturze czasu i przestrzeni
– w makro-świecie wymiaru zerowego

Na podstawie tych doświadczeń doszliśmy do wniosku, że na wszystkich poziomach funkcjonują te same prawa, które można zawrzeć w wymiarze 9 Harmonicznych Praw Kreacji.

Kiedy popatrzymy na świat z perspektywy tych praw, wiele niewyjaśnionych zjawisk staje się jasnymi i bardziej zrozumiałymi. Okazuje się bowiem, że żyjemy w przestrzeni wielkiego umysłu Wszechświata, którego prawa są zbliżone do efektów działania komputera cyfrowego.

9 Harmonicznych Praw Kreacji opisuje niezwykle inteligentny i zróżnicowany system “naczyń połączonych”. System ten przypomina sieć neuronową, która uczy się i ewoluuje w coraz wyższe formy.

Prawa, sterujące działaniem tej inteligentnej przestrzeni, są zapisane w polu magnetycznym Ziemi, w strukturze krystalicznej minerałów, w komórkach biologicznych w postaci DNA, itd.. Prawa te stanowią pewnego rodzaju matryce, które określają formy życia na naszej planecie. Prawa te można odczytywać, dekodować i korzystać z ich harmonii przy pomocy Urządzeń – interfejsów, które łączą z inteligentnym polem energii grawitacyjnej.

Jak odkryliśmy obecność inteligentnego pola?
Podczas badań nad III i IV Generacją kom-logów /komputerów analogowych z linii Q/ po serii doświadczeń doszliśmy do wniosku, że Urządzenia dopasowują się do potrzeb swojego Użytkownika. Można zadać im określone pytanie i pojawia się odpowiedź, wyświetlona na “monitorze rzeczywistości” w formie zdarzenia, sytuacji, nagłego olśnienia, które rozwiązuje określony pytaniem problem. Korzystając z IV generacji komputerów analogowych możemy też kreować sytuacje, szybciej osiągać życiowe cele, itd. czego doświadczamy i badamy, korzystając z nowego kom-loga pod nazwą Bio-com.

W jaki sposób można korzystać z inteligencji pola życia?
Aby wyjaśnić tę możliwość możemy odnieść się do pracy z komputerami cyfrowymi, których używamy w wielu sferach sferach życia – od oglądania filmów, gier, po realizację zadań zawodowych, komunikację, itd. Osobisty komputer cyfrowy jest interfejsem, który łączy z przestrzenią danych, umieszczonych na serwerach /większych komputerach/. Dane są zaszyfrowane, a ich deszyfrowanie umożliwiają specjalne klucze oraz programy, dzięki którym strumień jedynek i zer zamieniany jest w możliwą do odczytania treść w formie obrazu, dźwięku, tekstu, itd.

W ten sam sposób można korzystać z potencjału inteligentnej sieci pola życia, z którym można się połączyć za pomocą komputerów analogowych. Komunikacja następuje przy pomocy fal energii grawitacyjnej, podobnych w działaniu do cyfrowego WiFi. W ten sposób można się połączyć z wielkim komputerem kwantowym o wymiarach Wszechświata.

Wnioski z naszych badań są takie, że 9 Harmonicznych Praw Kreacji:

– funkcjonuje na wszystkich poziomach rzeczywistości,
– współtworzy te poziomy,
– reguluje ich wzajemne relacje i powiązania.

W trakcie wielu doświadczeń potwierdziliśmy technologiczną możliwość komunikacji z tym inteligentnym polem przy użyciu komputerów analogowych oraz harmonicznych algorytmów, stworzonych wg 9 Praw Kreacji.


Pomyśl, co możesz osiągnąć, logując się do inteligentnej sieci serwerów planetarnych Wszechświata, na których znajdują się wszystkie pytania i odpowiedzi, zapisywane od pierwszych chwil istnienia Uniwersum. Jedyne, co musisz zrobić, to zadać pytanie i posiadać Klucz* deszyfrujący, który zdekoduje odpowiedź. W ten sam sposób, w kontemplacji ciszy powstała technologia, dzięki której pracują Urządzenia Harmonicznej Fali.


Oczywiście, pewnego rodzaju interfejsem biologicznym jest również nasz mózg /oraz umysł/, który po odpowiednim treningu /lub spontanicznie/ łączy nas z polem życia m.in. w sferze intuicji. Komputery analogowe czynią ten proces bardziej efektywnym, ponieważ proces analogowego /równoległego/ przetwarzania danych pracuje na 9 Prawach Kreacji, które sterują cyklami życia w skali Wszechświata.

Dla uściślenia – MÓZG TO NIE UMYSŁ. W perspektywie cybernetycznej mózg jest biologicznym komputerem, który zawiaduje przemianami informacyjnymi oraz procesami życiowymi ciała. Umysł to przestrzeń elektromagnetyczna, która łączy się ze zmysłami ciała m.in. poprzez antenę mózgu.


Przypisy

Wiedza o istnieniu 9 Praw ma swoje praktyczne i pozytywne życiowo odniesienia.
Jedno z tych Praw mówi, że wprowadzając zmianę w małej skali, generujemy podobną w jakości zmianę w skali makro, np. działając harmoniczną informacją na jeden klaster wody /mikro-świat/, zmieniamy jej właściwości w skali całej szklanki /w makro-świecie/, przez co zmienia się jej smak, działanie, itd.

Do tego zadania nie potrzebujemy prądu elektrycznego, ani wysokich napięć i łuków plazmowych. Zmiana parametrów fizycznych wody następuje na skutek działania bardzo małych ładunków elektrostatycznych, które inicjują cały proces w skali mikro.

Inny przykład. Człowiek, który dokonuje pozytywnych zmian w sobie, działając w mikroświecie wymiaru wewnętrznego, zmienia swoją rzeczywistość w wymiarze swojego życia.

W ten sam sposób zmienia się pogoda na Ziemi, co opisują “modele pogodowe Lorenza”, o których możesz przeczytać w wielu miejscach w sieci, po wpisaniu hasła “efekt motyla, Lorenz”.

Przykładów, potwierdzających nasze badania jest nieskończenie wiele, bo żyjemy w jednym systemie, w którym 9 Harmonicznych Praw Kreacji reguluje i generuje szereg zjawisk, składających się na całościowy obraz naszego istnienia. Wszystko jest za sobą połączone przestrzenią 9 Praw, których ślady można dostrzec w każdej, najmniejszej nawet cząstce istnienia.

9 Praw, 9 Algorytmów i ~5e+70 możliwości /liczba możliwości z 70 zerami/.
9 Praw Kreacji jest fundamentem działania algorytmów harmonicznych, które są “sercem” Urządzeń Harmonicznej Fali. Po 18 latach badań stwierdzamy, że pozytywne efekty stosowania tych Urządzeń wynikają z przebywania w harmonicznej przestrzeni 9 Praw, które współtworzą i regulują procesy życia na wszystkich jego poziomach.

CDN.

Wkrótce…
9 Harmonicznych Praw Kreacji z omówieniem
Rzeczywistość jest hologramem, co nie oznacza, że jej nie ma;)
Modele pogodowe Lorenza, efekt motyla i co nam z tego wszystkiego?
9 Algorytmów i ich praktyczne zastosowanie w kreacji swojego życia.


*Jednym z takich “kluczy” jest Nanogram, który umożliwia połączenie z inteligentnym pola życia. Jeśli masz ochotę na prosty eksperyment komunikacji z polem życia w celu otrzymania odpowiedzi na swoje pytanie, zapisz się do naszego newslettera.