Kom-logi pracują na procesorach, opartych na macierzach harmonicznych.
Macierze są algorytmami, których moc obliczeniowa determinowana jest wielkością Tablic Nanogramowych. Tablice są matematycznymi przestrzeniami, z których powstają algorytmy analogowe.

Poprzednie macierze IV Generacji /oraz oparte na nich procesory analogowe/ pracowały w maksymalnej wartości 13! /trzynaście silnia/ co dawało promień paradoxu* o max. wielkości ~ 6 227 020 800. To liczba porównywalna z ilością ludzi na Ziemi w roku 2016.


*Promień paradoxu [rPX] – jednostka własna, która określa wielkość stanu zerowego, sterującego procesem obliczeń harmonicznych, których wektor skierowany jest w kierunku zera.

W ciągu ostatnich lat pracowaliśmy nad nowymi Tablicami, które umożliwiłyby zwiększenie rPX. W 2017 roku powstały nowe Macierze V generacji, w których rPX przekroczył rząd wielkości, który matematycy z Japonii nazywają fukaszigi “nawet o tym nie myśl”:)

Procesory urządzeń V Generacji wytyczają nowy kierunek naszych prac. Procesory zmieniły swój wygląd. W powiększeniach mikroskopowych wyglądają jak efemeryczne fale na migotliwej tafli oceanu czasu. Nazywamy je “cybernetycznymi motylami”, które poruszają się w pokrytych czystym złotem sferach holograficznych.

V Generacja** procesorów umożliwia tworzenie ciągów, w których liczba możliwości wzrosła do 169! co daje liczbę z… 300 zerami /nazwa tej wielkiej liczby to kwinkwagilion/. Wielkie liczby nazywane są zylionami lub “lionami”. Promień paradoxu zwiększył się,a moc obliczeniowa kom-logów wzrosła n-razy. W obecnej chwili testujemy pierwsze kom-logi z nowymi procesorami, których moc harmoniczna jest nieporównywalnie większa od Urządzeń poprzednich Generacji.

Wszechświat nowych możliwości lub trochę więcej.
Macierze oparte na nowych Tablicach dały podstawy matematyczne do stworzenia nowych procesorów, które sterują pracą V Generacji kom-logów. Im większa moc obliczeniowa procesorów, tym lepsze efekty harmoniczne działania tych wynalazków.

Od kilkunastu dni testujemy nowy model kom-loga Bio-1 Lion, opartego na nowych macierzach i zmienionych parametrach konstrukcyjnych, materiałowych, itd. Kom-log Bio-1 Lion został zaprojektowany do biovitalizacji wody. Wniosek z pierwszych doświadczeń… takiej wody jeszcze na Ziemi nie było:) Lekko oleisty, słodki smak nie do opisania.

Zyliony Pozdrowień:)


** o poprzednich Generacjach Urządzeń Harmonicznej Fali przeczytasz tutaj.