Zapraszamy na nowy kurs Bio-com


3 lata -> 21 Laboratoriów Domowych > 1000 stron materiału badawczego ->
Nowy Bio-com z nowym systemem operacyjnym OS|999!


Historia
W ciągu 3 lat grupa 21 pionierów pracowała nad wynalazkiem Bio-com. Pierwsze lata pracowaliśmy w realu, w kilku miejscach na świecie. Ostatnie miesiące, od 11.2016 do 03.2017 nasza praca trwała również w ramach spotkań i zajęć on_line.

Na bazie tych doświadczeń powstał nowy system operacyjny OS|999 wraz z kursem on_line w nowej formie.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za inspiracje, aktywność, wsparcie oraz wspólnie spędzony, pracowity czas. Dziękujemy w imieniu Fundacji Harmonicznej Fali oraz wielu ludzi, którzy będą mogli korzystać z owoców naszej pracy.

Kurs Bio-com z nowym systemem operacyjnym OS|999.
Prosty. Intuicyjny. Logiczny.

Zapraszamy.
Już w maju 2017 roku nowe zajęcia programowania celów życiowych z użyciem Bio-com|OS|999:

– w pełni interaktywne,
– w korespondencyjnej formie,
– w kameralnej atmosferze,
– w 9 tygodni.

Co robimy w trakcie tych zajęć:

1. Pracujemy nad jasnym obrazem własnej osoby
2. Projektujemy własną listę priorytetów
3. Budujemy pozytywne relacje z otoczeniem
4. Uczymy się planować
5. Tworzymy własne systemy motywacji
6. Odkrywamy, w jaki sposób korzystać z emocji w świadomy sposób
7. Poznajemy rolę samodyscypliny w kreacji celów życiowych
8. Wiedzę o umyśle czynimy praktyczną w 100%
9. Określamy osobisty wymiar sukcesu i uczymy się osiągać postawione sobie cele.

Z Bio-com cele tych zajęć osiąga się bardzo szybko, w przyjemny sposób. Bio-com pełni w tej “przygodzie” rolę nawigatora, który poprzez system operacyjny OS|Zeron umożliwia uporządkowanie myśli oraz sprawne zarządzanie celami życiowymi z poziomu własnego komputera. Interaktywny program zajęć jest prowadzony w formie inspirującej przygody, opowiadany prostym, czytelnym językiem, ilustrowany historiami i przykładami z życia.

Czego uczy ten kurs:*

– pełniejszego korzystanie z radości życia
– jaśniejszego wyrażania myśli
– dystansu do stresu i szybszą regenerację sił
– większej zdolności do koncentracji na celu
– wyrażania swoich emocji i potrzeb
– większej kreatywności
– uporządkowania myśli
– akceptacji siebie
– pewności siebie
– asertywności
– osiągania wyższej wartości osobistej
– projektowania marzeń w formę konkretnych celów
– osiągania życiowych celów

*na podstawie wypowiedzi uczestników zajęć.

Zapraszamy! Pozdrawiamy!

Fundacja Harmonicznej Fali | Człowiek w Harmonii