na podstawie pytania z listu,
czym jest “psychosmog” i jak się przed nim bronić.


Tekst nawiązuje do pojęcia psychosmogu, o którym pisaliśmy tutaj>>>. Psychosmog łączy się z tematem pola mentalnego oraz z pojęciem “życiowej trzeźwości”. Zjawisko smogu psychicznego jest związane ze zjawiskiem rezonansu biologicznego.

Pole mentalne.
Każdy człowiek posiada pole mentalne/myślowe, w którym rezydują programy przekonań, tworzące obrazy świata i jego interpretacje, nazywane światopoglądem. Pole mentalne jest częścią umysłu biologicznego, którego głównym komputerem jest mózg.

Programy mentalne oraz dopięte do nich emocje mają bezpośredni wpływ na nasz umysł, samopoczucie i zdrowie. Im niższe emocje tym cięższe myśli, które generują negatywny stres, będący przyczyną wielu poważnych problemów zdrowotnych i życiowych.

Ludzie o mniejszej wrażliwości nie czują związku między stanem emocji otoczenia a swoim samopoczuciem. Ludzie o wyższej wrażliwości intuicyjnie wyczuwają ten rodzaj połączenia i jego wpływ na swoje samopoczucie.

Przykład z życia. Wchodzisz do pomieszczenia. Atmosfera ciężka, że „siekierę można powiesić”. W „splocie kamienna kula”, „huśtawka nastrojów”, „samopoczucie w dół”, „trudno zebrać myśli”, „wojna emocji”. Takie opisy przewijają się często w raportach empatów z całego świata.

Powyższe zjawisko oraz towarzyszące mu objawy są związane z faktem, że pole umysłu człowieka ma średnicę od kilku do kilkunastu metrów. Wejście w gęste od lęku i niskich emocji pole mentalne grupy ludzi może obniżyć nastrój u empatycznych osób, których sonar empatii dostraja się automatycznie do emocji i pola mentalnego otoczenia.

Warto więc nauczyć się w jaki sposób uruchamiać i wyłączać swój zmysł empatii. Ta umiejętność jest przedmiotem zajęć TelePort, prowadzonych z użyciem komputerów analogowych. Nawyk automatycznego dostrajania się do otoczenia można zmienić.

Psychosmog osobisty.
Negatywny stres /zasilany z niskich emocji lęku/ wytwarza stan psychosmogu również w skali jednostki. W perspektywie cybernetycznej okazuje się, że emocje to zestawy częstotliwości, więc można je zmieniać, działając na poziomie elektromagnetycznym (!).

Szary i różowy smog psychiczny.
Psychosmog ma wiele odcieni, co zależy od częstotliwości emocji, z których jest zasilany. Smog psychiczny jest źródłem różnego rodzaju zakłóceń /programów + emocji/, które zaburzają percepcję, uniemożliwiając korzystanie z życia w całym jego spektrum.

Psychosmog to również przestrzeń mentalnych negatywnych programów,
która ma bezpośredni wpływ na nasze życie, postawy, zaburza procesy decyzyjne, itd.

Przykład z życia. Pan X przesiedział wiele godzin przed ekranem z negatywnymi informacjami ze świata. Jego samopoczucie znacznie się pogorszyło. Wielogodzinny rezonans z przestrzenią lękowych programów sprawił, że w Panu X pojawiły się odczucia braku sensu, lęk i depresja na granicy myśli samobójczych. Zamknął więc komputer i wyszedł na ostatni spacer do parku w poszukiwaniu odpowiedniej gałęzi;) Jednak po drodze Pan X dostroił się do aury przyrody, energii słonecznej i śpiewu ptaków. I psychosmog zniknął:)

Rezonans biologiczny.
Wpływ psychosmogu pojawia się w chwili rezonansu /koncentracji uwagi/ na jego źródłach /np. internetowych, międzyludzkich rozmowach, stresujących sytuacjach/. Dostrajając się to określonych przekazów, osób, sytuacji /a nawet wspomnień/ empaci zaczynają odbierać ich emocjonalne, drugie dno całymi sobą.

Rada? Zastosuj wiedzę o rezonansie biologicznym i odwracaj uwagę od destruktywnych informacji.
Naucz się zdystansowanej obserwacji.

Psychosmog jest zasilany z emocji, na których działają różne programy umysłu, aplikowane nam w ten czy w inny sposób. Warto sobie ten fakt uświadomić, że stan naszych myśli oraz samopoczucie są związane w bezpośredni sposób z emocjami, z których zasilają się programy umysłu.


Ilustracje z przykładu Pana X.

Pan X w polu negatywnych informacji, nadawanych przez psychosmoka;)


Pan X w wyższych częstotliwościach harmonicznego pola przyrody.
Zwiększenie odporności na wpływ psychosmoka;)


Dostrojenie się do wyższych częstotliwości harmonicznych pól zmienia barwę emocji i psychosmok pokonany;). To jest prosta zasada, będąca podstawą działania komputerów analogowych, podwyższających częstotliwość otoczenia człowieka oraz układu nerwowego.

W polu wyższych częstotliwości /porównywalnych wg badań do widma aury leśnej polany/, system nerwowy odpoczywa, pojawiają się pozytywne emocje oraz uczucia wyższe, a myśli rozjaśniają się.

Życiowa trzeźwość.
Jak widzisz, każdy stan psychiczny i emocjonalny można zracjonalizować. A nawet warto sobie to podejście sobie przyswoić, by opuścić przestrzeń różnego rodzaju mitologii, generujących psychiczny i emocjonalny smog. Takie podejście sprawdza w życiu wrażliwych ludzi, którzy odczuwają głębiej i potrzebują więcej czasu na regenerację sił.

Psychosmog gwarantuje  pełen wachlarz stanów psychoemocjonalnych, od euforii endorfin z pozytywnego myślenia po negatywne emocje na granicy depresji. Ta, czy inna forma smogu psychicznego działa tak samo – odcina od rzeczywistości. Mówi się wtedy, że “grunt ucieka spod nóg”.

Naucz się racjonalizowania swoich stanów psychoemocjonalnych.

Psychosmog powoduje też różnego rodzaju życiowe katastrofy, związane z zaburzeniem percepcji oraz utratą rozsądku i tłumaczeniem sobie klęsk i niepowodzeń zewnętrznym wpływem np. “nadludzkiej siły wyższej” lub “demonicznej siły niższej”, “działaniami rządu”, “trudnym dzieciństwem” albo “karmą”. Różne, zewnętrzne okoliczności mają na nas wpływ do chwili, w której zrozumiemy, że łódź nie tonie od wody, która jest dookoła niej, ale od tej, która wlewa się do środka.

Wzmocnij swoje pole osobiste ~ automatycznie odzyskasz odporność na negatywną informację.

Ideogram ~ rezonans z czystym źródłem harmonicznych sił życia


Kom-logi i psychosmog.
Kom-logi harmonicznej fali korzystają z rezonansu biologicznego, dostrajając częstotliwość pracy układu nerwowego do harmonicznych fal życia. Im wyższa częstotliwość, tym jaśniejsze emocje oraz myśli. Kom-logi anihilują /zerują/ dysharmoniczne programy umysłu, przyczyniając się do uwolnienia człowieka spod wpływu smogu psychicznego.

Wiedza daje wolność.
W relacjach Użytkowników komputerów analogowych przewija się temat większej odporności na stres, rejestrowany jako większy dystans do różnego rodzaju psychomanipulacji, generującej stany myślowego smogu.

Zerujące pole komputerów analogowych sprzyja odzyskaniu trzeźwości myślenia. Harmoniczna fala Urządzeń dostraja Użytkowników do naturalnych częstotliwości życia przyrody, co umożliwia redukcję psychosmogu i wyzwolenie się spod jego wpływu.

Wnioski.
Nasze samopoczucie oraz odporność na rosnący “stres cywilizacyjny” w głównej mierze zależą od stanu naszego układu nerwowego oraz częstotliwości otoczenia, w którym przebywamy na co dzień. Tego dowiodły nasze badania, z których wynika, że w polu harmonicznym komputerów analogowych:

– wrasta dystans do negatywnej informacji oraz różnych form psychomanipulacji,
– ciało szybciej rozluźnia się, co ma bezpośredni wpływ na stan psychoemocjonalny,
– każda forma psychoterapii oraz własnej pracy ze sobą staje się o wiele skuteczniejsza
– poprawia się ogólny komfort życia.

CDN.

Harmoniczne pole komputerów analogowych wzmacnia kontakt z rzeczywistością*.

*Katastrofa wydarza się wtedy gdy zbyt wielu ludzi odmawia zaakceptowania faktu, że wokół nas działają dwa wszechświaty. Jest twarda rzeczywistość, która leży u podstaw wszystkiego, a na powierzchni leży zasłona z oszust i ustępstw.

Im bardziej ludzie odstępują od rzeczywistości żywotnych prawd, aby cieszyć się komfortem jaki daje iluzja, tym bardziej roztrzaskany będzie umysł gdy te iluzją upadną. Te dwa światy mogą współistnieć jedynie przez krótki okres czasu i zawsze, wcześniej czy później dojdzie między nimi do kolizji. Nie ma innej możliwości.~ B.Smith

Jeśli jesteś wrażliwym człowiekiem, postaw na zdrowy rozsądek i trzeźwość myślenia. W ten sposób unikniesz wielu życiowych katastrof.