Regulamin inicjatywy Laboratoria Domowe

Regulamin współpracy z Fundacją Harmonicznej Fali
w ramach inicjatywy Laboratoria Domowe,
na podstawie uchwały zarządu Fundacji Harmonicznej Fali.
Uchwała nr. 1/08/2017 z dnia 18.08.2017 roku.

Na bazie doświadczeń minionych lat wprowadzamy niniejszy regulamin, który określa możliwości korzystania z przestrzeni inicjatywy edukacyjno-rozwojowej “Laboratoria Domowe”.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Regulamin
współpracy w ramach inicjatywy Laboratoria Domowe

Wstęp

Inicjatywa Laboratoria Domowe jest przestrzenią wiedzy oraz możliwości technologicznych, związanych z eksploracją potencjałów umysłu. Od sierpnia 2017 roku wprowadzamy nowy projekt edukacyjno-rozwojowy, związany z korzystaniem z futurystycznych wynalazków cybernetycznych – komputerów analogowych V Generacji.

Oferta jest dostępna tylko dla uczestników projektu Laboratoria Domowe.

&1. Uczestnictwo inicjatywie Laboratoria Domowe

Uczestnictwo w projekcie Laboratoria Domowe zaczyna się od wypożyczenia komloga VITAM!, prezentującego możliwości komputerów analogowych V Generacji.*

Z uwagi na dynamiczny charakter rozwoju technologii komputerów analogowych są one użyczane w ramach określonych projektów edukacyjno-rozwojowych. Prototypy komputerów analogowych V Generacji mogą być wymienione na nowsze modele lub podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia uczestnika od udziału w projekcie.

&1.1. Formy uczestnictwa.

Projekt rozwija się z donacji i składek uczestników. Uczestnik projektu Laboratoria Domowe może wspierać inicjatywę na 3 sposoby:

a) darowizna na cele statutowe Fundacji
b) udział w płatnych zajęciach, organizowanych w ramach Kooperatyw
c) współpraca przy tworzeniu nowych projektów

&1.2 Współpraca projektowa

Forma współpracy określona w &1.1. c) wymaga:

– specjalistycznej wiedzy oraz czasu na jej opracowanie i przekazanie
– zatwierdzenia danego projektu przez zarząd Fundacji

&2. Rezygnacja z udziału w projekcie

Uczestnik w trybie pisemnym może odstąpić od projektu.
Brak donacji przez okres 2 miesięcy jest równoważny z odstąpieniem od projektu.

&3. Kooperatywy

Uczestnicy mogą przyłączać się do różnych grup tematycznych oraz projektów w ramach Kooperatyw. Kooperatywy umożliwiają pokrycie części kosztów oraz dalszy rozwój inicjatywy Laboratoria Domowe.

&4. Udział w projektach

Każdy Uczestnik ma możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach oraz tematycznych zajęciach on_line, tworzonych dla członków inicjatywy Laboratoria Domowe.

&5. Wspieranie projektu

Uczestnik projektu zobowiązuje się do comiesięcznej, dobrowolnej donacji, przekazywanej na podane konta Fundacji.

&6. Organizator projektu Laboratoria Domowe

Projekt organizowany jest przez

Fundacja Harmonicznej Fali
Adres: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440
REGON: 022514207
NIP: 894 305 70 35

PLN: Konto bankowe BGŻ: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
EURO: PayPal>>>
PLN: PayPal>>>

&7. Warunki szczególne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w projekcie osobie bez podania przyczyny.

&8. Wystąpienie z projektu
Uczestnik w każdej chwili może opuścić projekt.

&9. Zmiany regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Wrocław dn. 19.08.2017

* Oferta Vitam! jest ważna do dnia 31.08.2017 roku