Uwierzyłeś w zbawienną moc cierpienia i biedy? A może pochłonął Cię hedonistyczny styl życia? Odzyskaj złoty środek. Teoria złotego środka. Arystoteles uważał, że zbyt skrajne, czy rygorystyczne podejście do moralności oraz całkowite ignorowanie żądz cielesnych ma zwykle fatalne rezultaty, gdyż żądze te są sposobem, w jaki ciało komunikuje silnie zależnej od niego duszy swoje potrzeby….