Co to jest szyszynka? W samym centrum umysłu porównującego, sprzężonego z dwu-półkulowym mózgiem, spoczywa jednorodny, niepodzielony i tajemniczy organ w kształcie, nazywany szyszynką. Szyszynka jest pozostałością po oku ciemieniowym, które z tyłu głowy posiadali przodkowie współczesnych nam gadów, ryb i ptaków. Wewnętrzne widzenie. Co ciekawe, każdy z nas spotyka w sobie myśli z gatunku genialnych…