Odzyskanie pełni sił zależy od zdolności do rozluźniania ciała w czasie dnia. Umysł, emocje i ciało stanowią całość. Rozluźnienie ciała rozjaśnia emocje i myśli. Dzieje się to w sposób automatyczny. W lekkim rozluźnieniu ciała wzrasta ilość sił, wraca zdrowy rozsądek, który znika w stresie i strumieniach niskich emocji lęku. Temat roli rozluźniania ciała został omówiony…