Podstawowym elementem pracy z umysłem jest poprawa koncentracji. Celem tego ćwiczenia jest poprawa koncentracji, która uruchamia wyższe funkcje kreacji umysłu. Koncentracja pozwala na określenie życiowego celu oraz kierunku jego realizacji. Zdolność do koncentracji umożliwia osiągnięcie postawionego sobie celu. Praca nad koncentracją z tym ćwiczeniem polega na: 1. Wydrukowaniu dokumentu czarnakropka.pdf. w formacie A4 (można narysować…