Nie jest, jak dotychczas sądziliśmy, że iloraz inteligencji jest dany raz na zawsze. Można go kształtować w dowolnym okresie życia – podwyższyć swoje IQ, “szlifując mózg”… lub obniżyć, zaniedbując “szare komórki”. Przez lata naukowcy przekonywali, że IQ, iloraz inteligencji danego człowieka jest niezmienny. Kształtuje się w wieku kilku lat i taki pozostaje do końca życia….