Rozwój i odbiór nowych informacji. Ponieważ na co dzień przebywamy w stanie umysłu ukierunkowanego na spotkanie znanych sobie faktów, nowe perspektywy mogą budzić pewnego rodzaju dysonans poznawczy lub afektywny sprzeciw. Jednak wątpliwości są naturalnym zjawiskiem, towarzyszącym prawdziwemu rozwojowi. Spotykamy się z czymś nowym, co burzy nasze przekonania na jakiś temat, więc odruchowo wypieramy te informacje….