Słowem wstępu. Czytelnik powinien się już oswoić z tym, że zajmujemy się tutaj tematami, które wymagają szerszego omówienia i koncentracji uwagi. W celu przybliżenia  tematyki naszych badań wybraliśmy naświetlenie ich z perspektywy cybernetycznej, która łączy wiele wątków – humanistycznych, technicznych, medycznych, fizycznych, matematycznych, psychologicznych i socjologicznych. Szersza perspektywa daje możliwość budowania nowych skojarzeń, gimnastykuje umysł,…