Kybernetes /sternik okrętu/ wytycza kierunek podróży, pokazując ocean wiedzy, którą badamy w ramach projektu MerhlinLaboratory. Łączymy wiedzę z przeszłości z technologią z przyszłości. Witaj w erze nowych możliwości! Słowem wstępu. Za datę powstania współczesnej cybernetyki uważa się rok 1948, w którym ukazała się książka N. Wienera Cybernetyka, czyli komunikacja i sterowanie w zwierzęciu i maszynie….