Przyszłość świata zależy od technologii, opartych na nowych źródłach energii. W trakcie 18 lat prac projektu MerhlinLaboratory stworzyliśmy unikalną w skali świata technologię, która znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia. przykład BioVitalizer -ideogram- Urządzenia pracują na naturalnych częstotliwościach przyrody – zasilają się z pola magnetycznego Ziemi, dzięki czemu ich pole elektromagnetyczne jest w 100% harmonijne…