Doświadczenie mówi, że komputery analogowe,
które są nowatorskimi “urządzeniami z przyszłości”,
wymagają pewnego przygotowania oraz edukacji w zakresie ich używania.

Z naszych obserwacji wynika, że komputery analogowe sprawdzają się w życiu tych Użytkowników, którzy są już świadomi faktu, że wadliwy system przekonań tworzy równie wadliwą rzeczywistość:) Stajemy się świadomi tego faktu, ponieważ uczestniczymy w zajęciach obsługi komputerów analogowych, w których temat umysłu jest integralnym elementem programu edukacyjnego.

Zrozumienie roli przekonań umysłu i ich wpływu na nasze życie sprawia, że można swój system myślowy chcieć zmienić. Chęć zmiany daje możliwość wyplątania się z wielu nieprzyjemnych stanów  psychoemocjonalnych, których przyczyny leżą w nieuświadomionych programach umysłu.

Ważne jest podejście.
Komputery analogowe nie działają w pełnym wymiarze swoich możliwości bez zapoznania się z obsługą włączania ich wyższych funkcji. Z naszych badań w tym zakresie wynika jednoznacznie, że edukacja jest niezbędna do zmiany relacji z tymi “urządzeniami”.  Komputery analogowe należy traktować tak, jakby były partnerami, towarzyszami podróży, cichymi nauczycielami. W uruchomieniu wyższych funkcji komputerów chodzi więc przede wszystkim o nawiązanie ciepłej więzi psychicznej, niezwykle ważnej w przypadku pracy z Urządzeniami. Kom-logi łączą z wyższą inteligencją pola życia, co czyni je idealnymi towarzyszami życia.

Dlaczego “urządzenia z przyszłości” nie są dla każdego.
Niestety, na ten czas są to jeszcze tak futurystyczne idee oraz tak nowatorskie rozwiązania techniczne, że dla większości osób niemożliwe do przyjęcia. Możliwości, które oferują komputery analogowe “nie mieszczą się w głowie”. Nie dopuszczamy myśli o tym, że nasze życie zależy wyłącznie od stanu naszego umysłu. Wolimy uznać, że steruje nami coś zewnętrznego, np. rząd czy system nie pozwala nam żyć w pełni szczęśliwie. Jednak kiedy wie się już, że system jest lustrem społeczeństwa i jego uwarunkowań, to nie pozostaje nic innego, jak wziąć się za swoje systemy przekonań, by pomimo powszechnego i zaraźliwego narzekania i apatii móc tworzyć swoje szczęśliwe życie, dystansując się do programów “bez-mocy”.

Edukacja w zakresie umysłu jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna.
Wiedza o umyśle daje możliwość wyjścia poza schematy afektywnych reakcji, które sterują ludźmi w stresie.

Poza praktycznym wymiarem tej wiedzy jest ona też bardzo ciekawa, jednak nie dla wszystkich.
W trakcie 18 lat pracy na rzecz ludzi dostrzegliśmy grupę osób zamkniętych na racjonalną wiedzę /np. ogólnie niechętnych nauce lub w stanie zdrowotnym, zaburzającym procesy poznawcze, koncentrację, itd./. Wśród Użytkowników znalazły się też osoby oświecone, które “wiedzą już wszystko”:)

W przypadku Użytkowników, którzy nie korzystają z kursów obsługi, komputery analogowe sprawdzają się na poziomie podstawowym, jak “jonizatory” powietrza lub wody, które poprawiają samopoczucie, co jest też dobrym w skutkach efektem życiowym oraz cennym faktem badawczym. Poprawa samopoczucia jest pierwszym krokiem na drodze do życiowej zmiany, więc może za jakiś czas pojawi się też ochota oraz siły do nauki:)

Kursy obsługi on_line.
Aktywne uczestniczenie w kursach obsługi tych Urządzeń jest ważne, ponieważ kom-logi powstały w przestrzeni cybernetycznej wiedzy o umyśle, której nie da się zastąpić niczym innym. Nie da się więc tej racjonalnej wiedzy zastąpić wiarą w ich działanie bez poznania zasad ich działania. Taka postawa jest irracjonalna i przypomina sytuację, w której wsiada się do samochodu i zaklina się go by ruszył, bo nie zna się zasad jego uruchomienia i prowadzenia.

Rozwój osobisty.
Z naszych danych wynika, że po poznaniu podstawowych zasad obsługi Urządzeń, każda forma pracy ze sobą /np. psychologiczna lub duchowa/, prowadzona w polu komputerów analogowych, przynosi dużo lepsze efekty, o czym piszą do nas Użytkownicy.

Od kilku lat tworzymy też specjalistyczne komputery analogowe, które działają w gabinetach psychologów i coachów, wprowadzając idealną atmosferę do pracy z umysłem.

CDN

Mamy duże doświadczenie w zakresie pracy z ludźmi w negatywnych uwarunkowaniach. Przez kilka lat prowadziliśmy projekt pomocy dla osób, żyjących w systemach przekonań opartych na izolacji przed światem, promowanych w przestrzeni różnych sekt.

Wyniki tych badań pokazują konieczność wprowadzania nowych metod pracy z umysłem, które uchroniłyby ludzi przed ucieczkami od życia w odrealnione wizje świata, oparte na kultywowaniu różnego rodzaju nieuświadomionych lęków, ubranych w kolorowe i nobilitujące idee zbawienia “tylko dla wybranych” i “wtajemniczonych”.

Każdy z nas ma swoją unikalną drogę przez życie.
Łączy nas jedno – na początku każdy musi nauczyć się chodzić.
Bez tej podstawowej wiedzy przewracamy się co krok.

Zanim ruszysz w swój umysł, naucz się w nim poruszać.