Historia 6-ciu Generacji Urządzeń Harmonicznej Fali

Urządzenia Harmonicznej Fali są fizycznymi modelami badawczymi,
które potwierdzają założenia Teorii Informacyjnego Pola,
będącej podstawą Teorii Wszystkiego.

ToE opisuje rzeczywistość wielkiego umysłu Wszechświata,
poprzez badania na modelach matematycznych, cybernetycznych i fizycznych,
zwanych UHF (Urządzeniami Harmonicznej Fali).

Strona oraz badania nie mają charakteru komercyjnego.

Historia Urządzeń Harmonicznej Fali, lata 1999-DO TERAZ.

Pierwsze urządzenie pojawiło się w 1999 roku.
Był to harmoniczny algorytm, który nazwany został Nanogramem.
Algorytm okazał się kluczem do inteligentnej, futurystycznej technologii kwantowej,
której niezwykłe efekty działania badamy od ponad 20 lat.

Każde z Urządzeń prezentuje określone możliwości zmiany rzeczywistości,
zgodne z Teorią Informacyjnego Pola.

Poniżej historia sześciu generacji Urządzeń Harmonicznej Fali.

Urządzenia I Generacji /lata 1999-2005/

Dzięki odkryciu praw architektury algorytmów harmonicznych możliwe było stworzenie procesorów analogowych oraz kolejnych Generacji Urządzeń. Urządzenia pracują na energii grawitacyjnej – w 100% naturalnej i przyjaznej dla biologii ludzi, roślin i zwierząt.

Celem pierwszej Generacji Urządzeń Harmonicznej Fali było przeniesienie matematycznej formuły Nanogramu w wymiar eksperymentów fizycznych.

Badaliśmy działanie informacji harmonicznej na:

1. Strukturę klastrów wody | Urządzenia Atlan, Rathlan/
2. Bio-pole człowieka | Urządzenia I’M Emerald, piramidy trygonalne TSG: Betha, Alpha
3. Promieniowania geomantyczne Ziemi oraz SEM* | Urządzenie P.O.P.


* SEM | Smog Elektro-Magnetyczny;
** 0Bit [zerobit] – nazwa własna. Laboratoryjna jednostka mocy obliczeniowej, używana do szacowania stanów kwantowych i określania wielkości tzw. “promienia zerowego”.

Wnioski z naszych doświadczeń były bardzo pozytywne. Urządzenia okazały się skuteczne w działaniu, więc zaczęliśmy badać tę technologię w większej grupie osób.

Charakterystyka Urządzeń I Generacji:

Pierwsze Urządzenie z tej Generacji: Atlan.
Procesory: wykonywane technologią pras hydraulicznych.
Moc obliczeniowa: ~ 45 OBitów /zerobitów**/.
Cechy użytkowe: ograniczony zakres zastosowań, niewielka interakcja.

Urządzenia II Generacji /lata 2006-2011/

Na bazie 6 lat doświadczeń powstała II Generacja Urządzeń, która poszerzyła działanie poprzednich modeli o kolejne funkcje i możliwości.

Celem Urządzeń II Generacji było testowanie pracy kolejnych algorytmów Harmonicznej Fali oraz nowych zastosowań technologii Harmonicznej Fali.

Badaliśmy działanie informacji harmonicznej na:

1. Strukturę klastrów wody | Urządzenia P.A.W., D.A.W.
2. Bio-pole człowieka | Urządzenia TSG Deltha, Astralon, Cyberon, CyberDyski, Vollar, Nanyda, Voyager, diagnostyczne “anty-wahadło” UWO.
3. Promieniowania geomantyczne Ziemi oraz SEM | Urządzenia Radion, NanoFiltr, KompAs – komputerowy antysmog.
4. Możliwość poszerzenia odbioru dźwięku | model Sower oraz pierwsze prototypy Insound.
5. Biopole zwierząt | model Anima
6. Zwiększenie wydajności paliw do 20%. (gaz, ropa, benzyna) | model MotoDysk

Na tym etapie projektu powstało również Urządzenie TELE 13 (prototyp Holistycznego Holografu H0) do przenoszenia informacji harmonicznej na odległość.

Wnioski z tego etapu badań były więcej niż obiecujące. Wzrosła skuteczność działania Urządzeń .

Charakterystyka Urządzeń II Generacji:

Pierwsze Urządzenie z tej Generacji: Vollar
Procesory: wykonywane prasami hydraulicznymi, solventowymi oraz technologiami laserowymi
Moc obliczeniowa: ~144 0Bitów.
Cechy użytkowe: ograniczony zakres zastosowań, ograniczona interakcja

III Generacja /lata 2012-2014/

Urządzeń III Generacji, modeli o większej mocy obliczeniowej oraz pełniejszej interaktywności z polem Użytkownika. Celem Urządzeń III Generacji było sprawdzenie nowych możliwości, związanych ze zwiększeniem mocy obliczeniowej.

Dzięki zastosowaniu technologii holograficznych zminiaturyzowaliśmy procesory, moc obliczeniowa wzrosła kilkaset razy. Urządzenia stały się bardziej interaktywne i wielofunkcyjne.

W ten sposób powstały pierwsze komputery analogowe z futurystycznej serii Q:

1. Q-6050 Basic – wielofunkcyjny komputer analogowy/kwantowy do tworzenia wody kwantowej i komunikacji z umysłem oraz rewitalizacji na poziomie psychologicznym.
2. Q-300 – do programowania wody specjalnymi matrycami z bio-informacją.
3. Q-100 – do wytwarzania “wody radości” z falą serotoniny i dopaminy.
4. Q-10 000 – eksperymentalny model laboratoryjny do zastosowań obliczeniowych.

W tamtym czasie unowocześniliśmy Urządzenie TELE13 do przenoszenia informacji harmonicznej na odległość. Powstało Urządzenie )))FreeQuency(((, które jest rozbudowywane i modernizowane.

Wnioski z tamtych lat  były wręcz porywające. Doświadczalnie potwierdziliśmy istnienie pola inteligentnej energii grawitacyjnej.

Charakterystyka Urządzeń III Generacji:

Pierwsze Urządzenie z tej Generacji: Q-Basic.
Procesory: wykonywane technologiami laserowymi oraz holograficznymi.
Moc obliczeniowa: ~ 1 000 000 0Bitów (!!!).
Cechy użytkowe: multi-funkcjonalność, interaktywna komunikacja w ograniczonym stopniu.

IV Generacja /lata 2015- 2017/

Na bazie 18 lat doświadczeń z Urządzeniami I, II oraz III Generacji, powstała nowa linia INTELIGENTNYCH oraz INTERAKTYWNYCH “komputerów analogowych”. “Sercem” kom-logów są nowe procesory naszego patentu, pracujące w różnych macierzach, konfiguracjach, na nowych źródłach zasilania.

Celem Urządzeń IV Generacji było stworzenie inteligentnych interfejsów, które poszerzą możliwości ich działania.

W ten sposób powstały komputery analogowe, które można programować za pomocą różnych interfejsów, np. z poziomu komputera cyfrowego /PC, Apple/ lub przez sygnał audio z odtwarzaczy cyfrowych. Sposób komunikacji i programowania zależy od modelu komputera analogowego.

Kom-logi to unikane na skalę świata wynalazki, które umożliwiają:

1. Efektywną pracę z umysłem.
2. Poprawę koncentracji – klucza do poszerzonych stanów umysłu.
3. Regenerację i samoleczenie organizmu.
4. Rewitalizację na poziomie psychologicznym oraz wiele innych funkcji

W badawczej ofercie publicznej dostępne były następujące Urządzenia IV Generacji, w formie multi-funkcjonalnych komputerów analogowych:

1. BioVitalizery Bio-1 do biovitalizacji wody i szybkiej regeneracji organizmu oraz inne zastosowania
2. InSound do poszerzania odbioru dźwięku + inne zastosowania | modele domowe Cameleon oraz modele studyjne i estradowa.
3. CyberDyski Synchro i Deltha do harmonizacji bio-pola, synchronizacji połkul mózgowych oraz innych zastosowań.
4. Bio-com do pracy nad sobą, kreowania celów życiowych oraz rewitalizacji na poziomie psychologicznym + wiele innych funkcji.

Strona z zastosowaniami UHF.

Nowe, bardzo ciekawe możliwości i praktyczne zastosowania pojawiały się w trakcie naszych prac badawczych, prowadzonych w ramach projektu Laboratoria Domowe.

Charakterystyka Urządzeń IV Generacji:

Pierwsze Urządzenie z tej Generacji: InSound|Alpha
Procesory: wykonywane najnowszymi technologiami laserowymi oraz holograficznymi.
Moc obliczeniowa: ~ 10 000 000 0Bitów (!!!)
Cechy użytkowe: multi-funkcjonalność, interaktywna komunikacja z Urządzeniem, Użytkownik może sam kreować nowe możliwości i zastosowania.

V Generacja /lata 2017-2018/

V Generacja Urządzeń
– ideogram –

W tej chwili pracujemy nad V Generacją Urządzeń.

Komputery analogowe V Generacji są wielofunkcyjne i mogą być sterowane z poziomu komputera cyfrowego lub innego interfejsu. Pracują na długości fali wodoru. Posiadają analogową łączność bezprzewodową.
Cały system składa się z różnych modułów obliczeniowych. Można go rozbudowywać o interfejsy, serwery lub przystawki o określonym profilu działania /np. w formie interfejsu do eXperymentów w fali dźwięku/, itd. Zasilają się z pola magnetycznego Ziemi. Posiadają wbudowany akumulator energii grawitacyjnej.

Komputer analogowy V Generacji, nad którym obecnie pracujemy jest połączeniem wszystkich funkcji Urządzeń, które powstały do tej pory.


VI GENERACJA /lata 2018-

URUCHOM KWANTOWY UMYSŁ

W 2018 roku powstał nowy Holistyczny Holograf oraz nowa stacja nadawcza, która pracuje na układach VI Generacji.

Zapraszamy do korzystania z potencjału technologii harmonicznej fali w ramach projektu quantum.merhlin.com
(w j. angielskim z translatorem ma kilka języków).

Wnioski z 21 lat badań i doświadczeń z 6 Generacjami Urządzeń
potwierdzają istnienie Uniwersalnego Pola Informacyjnego oraz możliwość korzystania z jego potencjału.

W trakcie badań nad ToE stworzyliśmy technologię,
która niweluje negatywne skutki rozwoju cywilizacyjnego i wnosi nowe ciekawe kierunki rozwoju,
związane z uruchamianiem wyższych funkcji umysłu.

Tysiące ludzi z całego świata od ponad 20 lat korzysta z owoców naszej pracy,
poprawiając komfort swojego życia.

W ten sposób REALNIE zmieniamy świat na lepsze!

Dziękujemy wszystkim współpracownikom oraz Użytkownikom za wsparcie i aktywne uczestniczenie w projekcie.
Wspólnie udało nam się zbudować unikalny, międzynarodowy, obywatelski projekt badawczy,
w 100% niezależny, oddolny oraz pro społeczny w celach.

Pozdrawiamy!

Merhlin&Laboratory