IOU | Instrukcja Obsługi Umysłu

IOU to program edukacyjny, który prezentuje wiedzę o umyśle,
przydatną do uruchamiania wyższych funkcji kreacji
sonicznych komputerów analogowych V Generacji.

Polecamy wersję drukowaną tego dokumentu.
Link druku na dole strony.

Słowem wstępu

Stoimy na progu nowej ery, w której poznajemy zasady działania umysłu oraz nowe możliwości kreacji rzeczywistości ze wsparciem nowych technologii cybernetycznych. Jedną z takich technologii udostępniamy poprzez tę stronę, stworzoną dla Użytkowników wynalazków cybernetycznych – sonicznych komputerów analogowych projektowanych w ramach inicjatywy MerhlinLaboratory.

Dla zrozumienia tematu ważne jest wyjaśnienie, że wyższe funkcje komputerów analogowych są związane z mechanizmami kreacji, a więc osiąganiem konkretnych celów oraz efektów, których listę możesz zobaczyć tutaj.

O sonicznych komputerach analogowych.

Nowa Generacja. Nowe możliwości. Proste zasady programowania.

Urządzenia~Soniczne V Generacji są wielofunkcyjnymi komputerami analogowymi, które programuje się z poziomu umysłu, przy użyciu programów sonicznych w postaci plików audio. Urządzenia działają dzięki połączeniu 9 zjawisk fizycznych /m.in. efekt Lorenza, próżnia, elektrostatyka, fale stojące, lustra elektromagnetyczne, itd/. Sercem technologii są analogowe mikroprocesory harmoniczne naszego patentu. Urządzenia V Generacji pracują na składowych harmonicznych fali wodoru, korzystają z prądu o napięciu kilkudziesięciu mini-voltów.

Komputerów analogowych V Generacji można używać na 3 poziomach ich obsługi. Zobacz poziomy obsługi komputerów analogowych V generacji.

IOU | on_line
Do pracy z komputerami analogowymi opracowaliśmy otwarty program edukacyjny, IOU on_line, który przekazuje wiedzę o mechanizmach działania umysłu, przydatną do uruchamiania wyższych funkcji sonicznych komputerów analogowych V Generacji.

Soniczne komputery analogowe V Generacji umożliwiają programowanie i uruchamianie różnych funkcji. Lista standardowych programów oraz wyższych funkcji Urządzeń V generacji.

Poziomy obsługi kom-logów V Generacji.

Na Poziomie 1| Podstawowym – używasz kom-logów w ich podstawowych funkcjach i zastosowaniach, wg instrukcji obsługi.
Na Poziomie 2| Edukacyjny IOU | on_line – uczysz się obsługi kom-logów w zakresie włączania wyższych funkcji Urządzeń.
Na Poziomie 3| Programistycznym – programujesz kom-logi wg swoich potrzeb, wg otrzymanych programów numerycznych.
Na Poziomie 4| Konstrukcyjnym – możesz tworzyć architekturę nowych kom-logów wg własnych pomysłów.


Poniżej krótka charakterystyka 4 Poziomów pracy z Urządzeniami.

Poziom 1|Podstawowy

Funkcje Urządzenia: Podstawowe, wg zastosowań z instrukcji Obsługi.
Funkcje Poziomu: zapoznanie się z Instrukcją Obsługi.
Programowanie: Nie
Kurs on_line: Nie*

Na Poziomie 1|Podstawowym Urządzenia działają w sposób automatyczny, zgodnie ze swoimi podstawowymi funkcjami. Nie wymagają żadnych dodatkowych umiejętności. Używasz ich na podstawie prostej Instrukcji Obsługi, którą otrzymujesz wraz z Urządzeniem. Podstawowe zastosowania znajdziesz w instrukcjach Urządzeń w części “Zastosowania”.

Po 1-3 miesiącach używania komputera analogowego V Generacji można wejść na 2 POZIOM i uruchamiać wyższe funkcje Urządzeń.

*Uwagi: Zapewniamy możliwość konsultacji on_line, dotyczących obsługi Urządzeń.

Poziom 2|Edukacyjny – IOU | on_line

Funkcje Urządzenia: Podstawowe + wyższe funkcje kreacji
Możliwości: nauka programowania dodatkowych funkcji Urządzeń.
Programowanie: Tak
Kurs on_line: Tak

Opis możliwości Poziomu 2.IOU Instrukcja Obsługi Umysłu
Nowe funkcje. Interaktywny tryb działania. Nauka programowania komputerów analogowych.

Programowanie.
Kom-logi /Urządzenia od IV Generacji/ mają wbudowany interfejs komunikacyjny.

IOU | on_line.
Do komunikacji z inteligentnym polem obliczeniowym Urządzeń potrzebna jest umiejętność koncentracji oraz rozluźnienia się i wyciszenia. Użytkownik otrzymuje możliwość uczestniczenia w kursach on_line, rozwijających wymienione zdolności oraz wiedzę z zakresu programowania komputerów analogowych oraz praktycznego korzystania z wyższych funkcji kom-logów.

Dodatkowe zastosowania i nowe możliwości Urządzeń omawiane są w ramach projektu Laboratoria Domowe.

Po 1-3 miesiącach możesz przejść na POZIOM 3, umożliwiający dodawanie własnych funkcji, spoza listy standardowej.

Poziom 3|Programistyczny|Własne funkcje

Funkcje Urządzeń: multi-funkcjonalność + nowe zastosowania.
Możliwości: Programowanie nowych funkcji wg swoich osobistych potrzeb.
Programowanie: Tak
Kurs on_line: Tak

Opis możliwości Poziomu 3.
Programowanie i tworzenie nowych zastosowań Urządzeń.
Wymiana doświadczeń z innymi Użytkownikami w ramach projektu Laboratoria domowe.

Użytkownik otrzymuje możliwość uczestniczenia w kursach on_line, przekazujących wiedzę z zakresu programowania komputerów analogowych oraz praktycznego korzystania z wyższych funkcji kom-logów.

Dodatkowe zastosowania i nowe możliwości Urządzeń są omawiane on_line w ramach projektu Laboratoria Domowe.

Poziom 4|Konstrukcyjny

Funkcje Urządzeń: multi-funkcjonalność + nowe zastosowania.
Możliwości: Programowanie nowych funkcji.
Programowanie: Tak
Kurs on_line: Nie – tylko kontakt osobisty.

Opis możliwości Poziomu 4.
Projektowanie architektury nowych Urządzeń wg własnego pomysłu.
Konstruowanie nowych modeli Urządzeń z przesyłanych podzespołów, procesorów, jednostek pamięci, itp.

Kurs.
Podstawy matematyki zerowej oraz projektowania architektury obliczeniowej Urządzeń w formie cyklu zajęć. Tylko kontakt osobisty.


Łączy nas wszechświat nowych możliwości

Lista wyższych funkcji i zastosowań UHF (komlogów):

~ aktywacja szyszynki
~ biovitalizacja pożywienia
~ biovitalizacja wody, napojów gorących i zimnych
~ dystans do stresu i szybsza regeneracja sił
~ głębsze rozluźnienie całego ciała
~ harmonizacja i oczyszczanie atmosfery pomieszczeń
~ jasne wyrażanie swoich potrzeb i emocji
~ jaśniejsze wyrażanie myśli
~ kreacja i osiąganie celów życiowych
~ łagodzenie napięć kręgosłupa
~ nauka języków obcych
~ niwelacja skutków działania smogu elektromagnetycznego /wifi, GSM, prąd zmienny, itp./
~ ochrona pola osobistego
~ ochrona przed czynnikami szkodliwymi pochodzenia geomantycznego i elektromagnetycznego
~ oczyszczanie biopola
~ osiąganie życiowych celów
~ pobudzenie krążenia energii
~ pobudzenie kreatywności
~ podwyższanie wartości osobistej
~ pogłębianie relaksu ułatwiającego zasypianie
~ pogłębienie wewnętrznego spokoju
~ poprawa pracy nerek
~ poprawa przemiany materii
~ poprawa samopoczucia
~ poprawa kontaktu z ciałem
~ poprawa koncentracji
~ poszerzenie percepcji i pogłębienie wewnętrznego spokoju
~ programowanie celów życiowych
~ projektowanie marzeń w formę konkretnych celów
~ przyspieszenie efektów w nauce
~ regeneracja sił
~ relaks
~ rewitalizujący, zdrowy sen
~ synchronizacja i wyciszenie układu nerwowego
~ synchronizacja półkul
~ szybka detoksykacja organizmu
~ większa kreatywność
~ wspieranie różnego rodzaju terapii
~ wyciszenie myśli i napięć
~ wzmocnienie intuicji
~ wzmacnianie pola osobistego
~ wzmacnianie witalności i kreatywności
~ wzmocnienie zdolności koncentracji na celu
~ wzrost ogólnej odporności
~ zmiana uwarunkowań osobowościowych oraz samoograniczeń
~ zwiększenie samo-akceptacji, pewności siebie i asertywności
~ zwiększenia odporności na stres
~ zwiększenie bio-przyswajalności pożywienia, ziół, itp.
~ zwiększenie sił witalnych
~ …

Programowanie wyższych funkcji.

Każdy program posiada swój unikalny 9 cyfrowy PIN, którym uruchamia się określoną funkcję z podanej listy. Lista funkcji jest otwarta, tzn. można dodać do niej  własną funkcję i otrzymać indywidualny PIN.

Indywidualne PIN-y
Każdy Użytkownik komputera analogowego ma własny zestaw kodów numerycznych, którymi programuje swój komputer analogowy w prosty sposób, przy użyciu wygodnego interfejsu analogowego.

Programowanie
Po wybraniu programu i wpisaniu PIN program aktywuje się i zapisuje w ciekłym krysztale H~Ø~H, tworzonym przez UHF (komlogi od V Generacji).

Szczegóły programowania znajdują się w instrukcjach, dołączanych do Urządzenia oraz w materiałach IOU, dostępnych w ramach zajęć dla uczestników inicjatywy Laboratoria Domowe.

Czy komputery analogowe są dla mnie?

Z 18 lat naszych doświadczeń wynika, że komputery analogowe sprawdzają się znakomicie w życiu osób, które posługują się wyobraźnią. Wyobraźnia jest pojęciem, które określa sferę umysłu, związaną z kreacją rzeczywistości, twórczą pracą i nie-schematycznym podejściem do życia.