Dlaczego warto zostać darczyńcą Fundacji

Korzystaj 🙂 Wspieraj 🙂 Wzrastaj 🙂


Fundacja Harmonicznej Fali działa wyłącznie dzięki donacjom od osób prywatnych, ok. 20% całości kosztów otrzymujemy od uczestników projektów oraz donatorów, a pozostałe 80% kosztów prowadzonych projektów finansują fundatorzy Fundacji.

Napędza nas pasja i chęć niesienia pomocy ludziom, żyjącym w negatywnym stresie.
Podjęliśmy więc decyzję o przeniesieniu się na Azory, by m.in. móc dalej finansować i rozwijać działalność społeczną Fundacji Harmonicznej Fali. Od listopada skupimy się na sesjach relaksu oraz kursach on_line, prowadzonych przez stronę 0Hz.pl oraz strony wielojęzyczne, których adresy podamy newsletterem radia 0Hz.pl.

Donacje

Wasze donacje zasilają projekt 0Hz.pl, realizowany w ramach celów statutowych Fundacji Harmonicznej Fali. Ten unikalny w skali świata projekt łączy nowoczesną wiedzę o człowieku z technologią, która rewitalizuje ciało, emocje i umysł.

Pracujemy nad poprawą warunków życia ludzi, roślin i zwierząt. Zmierzamy w stronę przyszłości, opartej na empatii, wiedzy i wzajemnym porozumieniu w pokoju. Realizujemy projekty edukacyjne, które pokazują alternatywne możliwości rozwoju naszej cywilizacji. Łączy nas wrażliwość oraz przestrzeń wyższych celów, dzięki którym nasza świadomość ewoluuje na wyższe poziomy. Od 18 lat rozwijamy ten projekt wyłącznie ze środków prywatnych.

Jak zostać darczyńcą Fundacji?

Co miesiąc przelewasz na konto Fundacji Harmonicznej Fali dobrowolną darowiznę i korzystasz z potencjału naszych projektów.

Twoje donacje pracują dla Ciebie.

Dla naszych darczyńców mamy specjalne oferty edukacyjne oraz różnorodne formy współpracy.

Dane do przelewów

Dane do wpłat donacji:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ

TYTUŁ WPŁATY: „darowizna na cele statutowe”

Wpłaty w EUR: tylko za pośrednictwem PayPal>>>

donacje

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych projektach,

Fundacja Harmonicznej Fali | Łączy nas wrażliwość


Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:

– Jako osoba fizyczna:

Odpis od podstawy podatku 6%
Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).

– Jako osoba prawna:

Odpis od podstawy podatku 10%
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację – do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.). Z możliwości odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby płacące podatek liniowy.

Aby darowiznę można było odliczyć należy spełniać następujące warunki:

– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe
– należy zachować dowód wpłaty darowizny
– przy odliczeniu należy podać dokładne dane fundacji:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440
REGON: 022514207
NIP: 894 305 70 35