„Większość ludzi żyje w cichej rozpaczy
i idzie do grobu z piosenką, która nadal w nich jest.”
– Henry David Thoreau


Na rycinie Leonarda Da Vinci widzimy model myślowy zaznaczony kwadratem oraz symbolicznie kolistą formę Świadomości. Kwadrat jest więc modelem myślowym /w wymiarze 3d – sześcianem/, a Świadomość /Jaźń, Człowiek/ – okręgiem/ w wymiarze 3d – sferą/.

Model myślowy w tym ujęciu prezentuje świat wymyślony, a koło Rzeczywisty świat Jaźni, natury, przyrody, odczuwania bez interpretacji, Człowieka poza uwarunkowaniami osobowości, Wszechświata oraz tego wszystkiego, co możemy opisać dzięki różnym modelom myślowym. Np. obraz naukowy świata jest pewnego rodzaju modelem myślowym, jak i światopogląd każdego z nas jest modelem myślowym, dzięki któremu na swój sposób interpretujemy rzeczywistość.

Aby opisać wspomnianą przestrzeń “okrągłą” Świadomości potrzebne są właśnie modele myślowe, które tworzą formę – czyli naczynie dla tej przestrzeni. Np. atom jest modelem myślowym, który otacza pustą przestrzeń. Jest to tzw. przestrzeń zerowa. Ta sama przestrzeń w opisach metafizycznych czy mistycznych jest stanem percepcji, w którym znikają wszystkie interpretacje, dotyczące obrazu własnej osoby, świata, sytuacji, czasu, itd. Przestrzeń ta nazywana jest też Vacum, czyli “próżnią” wolną od modeli myślowych, którymi na co dzień opisujemy świat. Ta przestrzeń jest też “miejscem”, w którym dużo łatwiej dokonać można wszystkich znaczących i pozytywnych życiowych przemian.

Wartością tej przestrzeni jest neutralny, łagodny dystans do różnego rodzaju uwarunkowań /modeli myślowych/, które niejednokrotnie zaciemniają nam racjonalny obraz danej sytuacji. Np. pani X wychowana w rodzinie alkoholowej u boku męża alkoholika będzie przeżywać prawdziwy koszmar. Jednak dla niej, wychowanej w rzeczywistości alkoholowego melanżu 24h będzie to “normalne”. Będzie się więc godzić z tą sytuacją do chwili, w której za sprawą określonych czynników /np. wstrząsu choroby, dającej w y c i s z e n i e i większy d y s t a n s do różnych spraw/ zmieni perspektywę widzenia swojego życia i dokona świadomego wyboru np. o uwolnieniu się od męża alkoholika.

Model myślowy bierze udział w przetwarzaniu informacji wg określonego schematu /nazywanego światopoglądem/ Model myślowy jest więc dla wielu ludzi jedyną rzeczywistością, w której żyją. Model myślowy nakazuje w określony sposób interpretować świat. Dlatego subiektywnej ocenie, jako osobistą prawdę, wyrażaną w pierwszej osobie, np. Ja uważam, że … Ja jestem taki i taki, To jest dobre a to złe, itd. Wszystkimi przekonaniami steruje model myślowy, który tworzy wszystkie relacje międzyludzkie.

I można żyć w modelu nienawiści do ludzi, ale np. tylko tych określonego wyznania, czy koloru skóry. Można też żyć w modelu myślowym akceptacji. Ilu ludzi, tyle modeli myślowych, ale jest coś więcej…

Podczas eXperymentów w polu Urządzeń Harmonicznej Fali odkryliśmy też stany percepcji, w których modele myślowe wyciszają się, oddalają i gasną. Pozostaje jedynie głęboka, spokojna i rewitalizująca CISZA. W tym zdystansowanym stanie dużo łatwiej rozpoznać różne sprawy i znaleźć rozwiązania.

Wnioskiem z naszych doświadczeń jest to, że możliwość zobaczenia swojego modelu myślowego pojawia się dopiero w ciszy, w dystansie do owoców jego pracy. Zmiana uwarunkowań nie jest prosta, ponieważ lata życia w modelu myślowym sprawiają, że model ten znika, stając się tzw. normalnością. I kiedy żyje się w takiej jedynej normalności, to zmiana czegokolwiek jest bardzo trudna, bo nie widzi się przyczyn, ale skutki działania modelu myślowego.

A widząc tylko skutki ich działania trudno o głębszą zmianę, bo próby zmiany polegają jedynie na zmianie obrazu skutków, bez świadomości przyczyn. Np. ktoś żyje w modelu myślowym biedy, nie wiedząc,że jest to model myślowy odziedziczony np. po przodkach. Nie wiedząc tego, dobudowuje sobie do tej biedy znaczenia, które uwiarygadniają /obiektywizują/ stan biedy i model myślowy, który tę biedę warunkuje.

W ten sam sposób działają modele myślowe nieszczęśliwej miłości, samotności, cierpienia, itd.