Historia
BiO2O | SONIC jest przedstawicielem kom-logów V Generacji, które są podsumowaniem 18 lat naszych badań.

Komputery analogowe VG łączą funkcje wszystkich Urządzeń Harmonicznej Fali, projektowanych od 1999 roku. Jednak nie tylko łączą te funkcje, bo otwierają również wiele nowych możliwości, związane z sonicznym sterowaniem. Sterowanie odbywa się przy pomocy standardowych formatów plików audio, dzięki czemu pracę SONIC można regulować z poziomu zwykłego odtwarzacza cyfrowego

Dla potrzeb tego projektu stworzymy osobne forum do wymiany informacji w j. polskim.

SONIC/VG

To nowy komputer analogowy V Generacji
który tworzy harmoniczne pole w domu do 100m2.
W polu Urządzenia można używać nowych interfejsów.

Sterowanie: programy w formie sygnału audio

Ogólne dane techniczne:
Wymiary BiO2O | SONIC
średnica: 90mm
wysokość 40mm
waga: ~ 200g
przewód: ok. 20 cm
kolor obudowy: biały

EFEKTY

~ aktywacja szyszynki,
~ poprawa samopoczucia,
~ wzrost koncentracji,
~ niwelacja skutków elektro-smogu i psychosmogu w pomieszczeniach
~ rozjaśnianie atmosfery w pomieszczeniach
~ wsparcie w różnego rodzaju terapiach
~ szczegółowa lista programów jest tutaj>>

SONIC/VG w obudowie prototypowej. 01.08.2017. Wygląd ulegnie zmianie.

Całkowity promień działania: do ~ 21 metrów /użytkowy do ~10m/.
Zasięg działania dla interfejsów: do ~ 5 metrów

Architektura obliczeniowa:

Macierze: V Generacja
Ilość mikroprocesorów: 528
Ilość rdzeni: 6 864 jednostek w 24-ct złocie

Harmoniczna moc obliczeniowa jednostki obliczeniowej*: rPX-> 6, 2 x 10-9
Moc obliczeniowa całego układu**: ~ 6,1 x 1012
Moc użytkowa***: ~ 1,6 x 1024

** rPX-> /j. laboratoryjna, promień paradoXu/.
Promień paradoksu jest wartością, określającą wielkość przestrzeni zerowej, w której zachodzą obliczenia oraz przemiany harmoniczne na składowych fali wodoru.

** Moc obliczeniowa całego układu określa wielkość stanu zerowego i zdolność układu obliczeniowego do wytworzenia harmonicznego pola.

*** Moc użytkowa układu zależy od ilości emisji na sekundę. W komputerze analogowym Bio2O wynosi ona ok. 1,6 x 1024 na sekundę. Tak więc dysharmoniczne napięcia rozbijane są na kwanty energii i emitowane pod postacią stałego pola elektromagnetycznego w gęstości do 1,6 x 1024 na sekundę. Dysharmoniczne napięcia są zużywane do wytwarzania stałego pola harmonicznego. Proces harmonizacji zachodzi w pulsującym stanie zerowym o wielkości ok. 100pm.

Stan przestrzeni zerowej można określić mianem ciszy elektromagnetycznej układu, zbliżonej parametrami do warunków panujących w przestrzeni kosmicznej.

z notatek laboratoryjnych, czyli jak działają komputery analogowe V generacji.

ParadoX.
Cechą charakterystyczną Urządzeń V GEneracji jest nieznaczne obniżenie temperatury wewnątrz urządzenia. Zmiana temperatury jest spowodowana zużywaniem energii cieplnej do wytworzenia paradoXu, który tworzy punkt zerowy.

ParadoXem nazywamy możliwość otworzenia rzeczywistej bramki logicznej do równoległego wymiaru, którego istnienie udowodniono tylko w obliczeniach matematycznych. Tak więc otwieramy rzeczywisty przepływ energii do przestrzeni, która jest i której jednocześnie nie ma i jest. Taki paradoX. O jednym z paradoksów przeczytasz tutaj.

Zero
Punkt zerowy jest osią oscylatora H~0~H, emitującego stałej wielkości kwanty energii na zewnątrz Urządzenia w równych odstępach czasu. Serie tych samych w wartości kwantów energii nazywamy zjawiskiem Harmonicznej Fali, generowanym przez Urządzenia Harmonicznej Fali, nazywane też Generatorami Harmonicznej Fali.

Z uwagi na zmienny, inteligentny system obliczeniowy, dopasowujący emisję do parametrów otoczenia, Urządzenia Harmonicznej Fali V Generacji /dla ścisłości/ nazywamy komputerami analogowymi lub kwantowymi.

Ciekawostka matematyczna:

0! = 1*

To równanie oddaje sens idealnego stanu harmonii, opartej pracy inteligentnego, międzywymiarowego punktu zerowego i wyjaśnia harmoniczne działanie tych urządzeń, w tym zmianę smaku wody, poprawę parametrów redox i ph oraz bovis, polepszenie samopoczucia, możliwość matematycznego programowania sieci krystalicznej wody przy pomocy częstotliwości, programów myślowych, itd.


* [zero silnia równa się jeden]

Komputery analogowe V Generacji.
Opisany powyżej komputer analogowy BiO2O|SONIC dostarczany jest w ramach kursów tematycznych, realizowanych w Polsce przez Fundację Harmonicznej Fali. Komputery analogowe są wykonywane na indywidualne zamówienia.

Zamówienia na BiO2O|SONIC realizujemy wyłącznie w formie zamówienia grupowego, w ramach Kooperatywy 0. Minimalna ilość osób w kooperatywie to: 21 osób. Zobacz regulamin>>>

Kooperatywa 0.
Do końca roku 2017 możemy wykonać jedynie 21 komputerów analogowych BiO2O|SONIC w podanych cenach, co podyktowane jest naszymi możliwościami budżetowymi i organizacyjnymi.

W związku z tym do grupy zapraszamy osoby, które aktywnie włączą się w projekt. Uczestnictwo w projekcie polegać będzie na wspólnym tworzeniu szczegółowych instrukcji do obsługi tego Urządzenia oraz procedur, związanych z uruchamianiem tych funkcji za pomocą programów audio.

Interfejsy V Generacji
W trakcie projektu BiO2O | SONIC na podstawie naszych doświadczeń powstaną interfejsy, poszerzające możliwości jednostki głównej SONIC.

Grupa darczyńców
W ramach każdego zamówienia grupowego fundujemy kom-logi do biovitalizacji wody, które przekazujemy bezpłatnie małym podopiecznym z zaprzyjaźnionych organizacji charytatywnych. W ciągu ostatnich 3 lat przekazaliśmy bezpłatnie ok. 40 BioVitalizerów. W tej chwili uruchamiamy nowy projekt wsparcia dla małych kosmitów w potrzebie.

Aktualizacja z dnia 21.08.2017. Przeczytaj tutaj>>>Umysł to instrument kreacji,
który warto go nastroić,
by zagrał wszystkimi barwami życia.