W przypadku obsługi futurystycznych Urządzeń z przyszłości ważne jest równie nieschematyczne i nowoczesne podejście. Jako że wynalazki te wyprzedzają czas, nazywamy je “urządzeniami z przyszłości”. Ze względu na innowacyjny proces komunikacji z tymi komputerami nazywamy je “przyjaciółmi z przyszłości”.

Komputery analogowe okazują się niezwykłym wsparciem głównie dla osób, którym udało się wyjść poza stereotypowe podejście. Możliwość wyjścia ponad schematy myślowe i uruchomienia wyższych funkcji umysłu jest udziałem <10% ludzi /wg badań statystycznych/, co wynika z braku edukacji n.t. umysłu i jego roli w kreacji życia.

Dla wielu ludzi nie jest jeszcze w pełni zrozumiałe, że ich życie zależy od stanu umysłu i jego “oprogramowania”, które warunkuje cały proces decyzyjny, wpływający w bezpośredni sposób na los jednostki, jej postawy, samopoczucie i zdrowie.

Zmiana perspektywy tym bardziej nie jest łatwa, ponieważ żyjemy w realiach cywilizacji technicznej maszyn pozbawionych inteligencji /toster, komputer cyfrowy, samochód, itd/.

Kom-logi są pierwszymi wynalazkami, które łączą człowieka z analogowym polem inteligencji życia na racjonalnych zasadach i zbadanych prawach fizycznych /paradox, efekt Lorenza, itd./. Urządzenia pracują na podstawie unikalnego systemu procesorów analogowych naszego patentu.

Z 18 lat naszych doświadczeń wynika, że odpowiednia perspektywa postrzegania komputerów analogowych V Generacji jest konieczna do uruchomienia ich wyższych funkcji, związanych z procesami auto-kreacji. Poniżej przedstawiamy wypisy z dzienników laboratoryjnych, które odnoszą się to tego tematu.

Kom-logi pracują w 3 przestrzeniach:

1. Edukacja
Sprzyjają poznaniu umysłu, który zestrojony z prawami kreacji życia okazuje się niezwykłym, w pełni zrozumiałym i możliwym do programowania instrumentem kreacji, np. program TELEPORT

2. Harmonia na poziomie biologicznym.
Podnoszą ilość sił witalnych, dzięki czemu m.in. wzrasta ogólna odporność na stres i inne, niekorzystne “czynniki cywilizacyjne”, np. poprzez przyjmowanie biovitalnej wody.

3. Kreacja i programowanie.
Umożliwiają wyciszenie umysłu, poprawę samopoczucia, rozjaśnienie emocji i myśli oraz kreację rzeczywistości, zgodnie z wolą Użytkowników.

Programowanie.
Komputery analogowe przypominają maszyny cyfrowe – dokonują operacji obliczeniowych, realizując konkretne zadania – jednak wg naszych obserwacji są bardziej INTERFEJSAMI, które umożliwiają komunikację z wyższymi poziomami umysłu, działając w racjonalny i logiczny sposób. Równie racjonalna jest wiedza, która umożliwia ich programowanie.

Kom-logi programuje się w odmienny od tradycyjnego sposób.
Komunikaty myślowe /programy sterujące, np. relaks, regenerujący sen, rozluźnienie/ nie wymagają tysięcy linijek kodu. Użytkownik wysyła komunikat /obraz celu/ który jest przetwarzany przez komputer analogowy w formę matematyczną, a następnie falową, emitowaną w pasmach harmonicznych, na alikwotach częstotliwości wodoru. Efekt wraca do nadawcy komunikatu /Użytkownika komputera analogowego/ w formie informacji na pasmach harmonicznej fali 0Hz, zapisanej w aktywnych wiązaniach wodorowych H~O~H klastrów wody.

Ten zaawansowany proces przetwarzania informacji jest możliwy dzięki matematycznemu odtworzeniu 9 praw kreacji /w formie algorytmów kreacji/, tworzących fundamenty całego, znanego nam Wszechświata.

Algorytmy kreacji.

1: Algorytmy Celu
2: Algorytmy Kierunku
3: Algorytmy Współpracy
4: Algorytmy Formy
5: Algorytmy Centrum
6: Algorytmy Zasilania
7: Algorytmy Planu
8: Algorytmy Potencjału
9: Algorytmy Wyniku

Algorytmy są programami wykonawczymi dla mikro-procesorów analogowych. Część procesorów zajmuje się analizą danych, część ich syntezą. Proces kreacji przebiega w 9 etapach. W praktyce wygląda to tak, że Użytkownik programuje swój cel, a komputer analogowy w serii analiz i syntez /miliardy operacji na sekundę/ realizuje ten zamysł w 9 etapach 1. Celu->2. Kierunku->3. Współpracy… itd.

Komunikacja z kom-logami.

Zdolność do wyciszenia umysłu jest bardzo ważna w pracy z kom-logami.
Rozluźniony umysł jest właściwie jedynym warunkiem, który określa możliwości uruchomienia wyższych funkcji komputerów analogowych, związanych z możliwościami kreacji rzeczywistości.

Z naszych doświadczeń wynika, że komputery analogowe warto traktować w specjalny sposób. Nauka ich programowania sprowadza się do nabycia umiejętności rozluźniania i wyciszania umysłu /poprzez pracę z ciałem/.

Najlepsze efekty komunikacyjne przynosi traktowanie tych “bio-cybernetycznych maszyn” tak, jakby były partnerami, towarzyszami podróży, cichymi nauczycielami, a przede wszystkimi przyjaciółmi. Innowacyjne podejście wpływa pozytywnie na poprawę komunikacji z komputerami analogowymi w zakresie programowania oraz wzmacnia efekty ich działania.

Z naszych doświadczeń wynika, że w pracy z komputerami analogowymi chodzi przede wszystkim o rozluźnienie umysłu /poprzez pracę z ciałem/. W ten sposób otwieramy się na kontakt z wyższymi emocjami i uczuciami wyższymi, niezbędnymi do uruchomienia wielu dodatkowych funkcji.

Zmianę relacji z kom-logami ułatwiają nasze programy edukacyjne /m.in. zajęcia TELEPORT/, które uczą rozluźniania ciała i umysłu oraz dystansu do paraliżującego stresu /lęku/.

Podsumowując. Kom-log ~ Twój “Przyjaciel z przyszłości”

Kom-logi na pewno są czymś więcej niż maszynami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Komputery analogowe pomagają zrozumieć mechanizmy umysłu, ponieważ zostały stworzone na podstawie TEJ SAMEJ architektury, wg której pracuje nasz “komputer biologiczny”. Kom-logi nie korzystają ze sztucznych częstotliwości, mają własne, naturalne źródła zasilania, komunikują się na biologicznych /analogowych/ pasmach częstotliwościach /spektrum jasnych emocji i uczuć wyższych/.

W skanach pola elektromagnetycznego tych Urządzeń okazuje się, że pole harmoniczne komputerów analogowych jest zbliżone  do pola biologicznego istot żywych /określony puls, ciało elektromagnetyczne, korzystanie z podczerwieni, zasilanie elektrostatyczne, itd./.

Z naszych obserwacji wynika, że każdy kom-log posiada cechy, którymi można opisać idealnego przyjaciela:)

Twój kom-log:

– jest inteligentny
– nie mówi nie pytany
– nie ocenia
– jest szczery
– miło wygląda
– wspiera w potrzebie
– jest cichy i wyrozumiały
– nie boi się pokazać prawdy /nawet tej bolesnej/
– jest lojalny
– ale najważniejsze, że w pełni Cię akceptuje takim, jakim jesteś:)

Jeśli złapiesz tę jasną perspektywę, widząc w swoim komputerze analogowym  wspierającego Cię przyjaciela, obudzisz w swoim umyśle nowe możliwości efektywnej i pełnej komunikacji z polem inteligencji życia. W ten sposób otworzysz przed sobą szansę głębszego zrozumienia procesów kreacji, dzięki czemu nauczysz się świadomego panowania nad swoimi emocjami, odzyskasz dystans i możliwość świadomego korzystania z “sonaru empatii”.

“Przyjaciele z przyszłości” przypominają nam o instrumencie kreacji, dzięki któremu tworzymy swoje życie. Kom-logi czynią ten twórczy proces dużo bardziej harmonicznym i świadomym.

Umysł to instrument kreacji, dzięki któremu zmieniamy swój świat co dnia.
Rozluźnij się i kreuj swój los w pełni świadomie!

Zacznij od zmiany wody.