Ciąg dalszy tekstu Kury i ludzie.

Kreacja to nie manipulacja!

Współczesny kapitalizm to przykład kreacji w 100% opartej na manipulacji.
Obecnie panujący nam system społeczny został zbudowany na kolorowych obrazkach i obietnicach, za którymi stoją już różne rzeczy /np. pod kuszącymi etykietami napojów i jedzenia znajdujemy całą listę chemicznych związków, oczywiście “zgodnych z normami”;)/.

“Reklama jest dźwignią handlu”.
I jedną z form manipulacji, którą lubimy ze względu na humor, estetyczne podanie i krótką formę. Jednak reklama pracuje na tych samych zasadach, co propaganda – znieczula i odciąga od życia i wielu ważnych spraw, dotyczących naszej przyszłości. Zalewani kolorowym przekazem szczęścia w zapachu proszku do prania /mózgu?/  nie widzimy tego, że większość naszych “potrzeb” została wykreowana dla celów sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych. “Kreacja potrzeb konsumenta” jest jednym z głównych założeń marketingu.

System oparty propagandzie, reklamie, zysku i rozbuchanej konsumpcji w niespełna 100 lat przyczynił się do degradacji środowiska naturalnego na wielką skalę. “Amerykański sen” oraz idee “wolnego rynku” przyczyniają się do narastania nierówności społecznych i ekonomicznych, co staje się coraz częstszym przedmiotem krytyki ze strony środowisk społecznych i bardziej postępowych i niezależnych środowisk naukowych.

Żeby nasz gatunek przetrwał, system społeczno-ekonomiczny musi się zmienić.
System ulegnie zmianie, kiedy przewartościowuje się nasz sposób widzenia świata. Kształt systemu społecznego zależy od postaw ludzi i ich potrzeb, wg których jest tworzony*.

W powyższym sensie zobaczyć można wyraźnie, że proponowana w niektórych “środowiskach alternatywnych” walka z systemem jest kolejną ślepą uliczką, która odciąga od zmiany własnych postaw, finansujących i wspierających obecny system.

Im mniej empatyczne społeczeństwo, tym bardziej bezduszny system.

Edukacja społeczna.
Dlatego głównym celem naszej pracy społecznej w wątkach publicystycznych i edukacyjnych jest pokazanie przewagi wyższych systemów wartości nad niskimi pobudkami, wg których funkcjonuje współczesny świat. Z naszych badań wynika, że pomimo powszechnej propagandy “szczęścia kupowania” można zdystansować się do propagandy konieczności nadmiernej konsumpcji.

Projekt badawczy i społeczny.
Pracujemy w ramach międzynarodowego prawa o fundacjach i stowarzyszeniach, trzymając się idei, że zrównoważony rozwój wynika z pasji serca, a nie z chęci zysku. Dzięki trzymaniu tego jasnego kierunku jesteśmy w pełni niezależni od różnych grup interesów, towarzyskich i politycznych ustawek, itd.

Mamy inne cele.
Trzeba pamiętać, że jesteśmy projektem badawczym. Udostępniamy praktyczne w zastosowaniach wynalazki, których misją jest nie tylko poprawa samopoczucia. W harmonicznym polu świadomość poszerza się, przez co zaczyna się dostrzegać całą nienormalność otaczającej nas normalności.

Ta sama filozofia /złotego środka/ przenosi się na przestrzeń technologiczną.
Bez empatii i zasilania z przestrzeni pozytywnych emocji komputery analogowe harmonicznej fali albo realizują tylko podstawowe funkcje. Komunikacja z komputerami analogowymi działa na zasadzie rezonansu. Brak zdolności do dostrojenia się = brak efektów, a więc minimalny zakres działania tych Urządzeń /na poziomie podstawowym/.

Przez 18 lat zbadaliśmy temat komunikacji z “urządzeniami z przyszłości” niezwykle dokładnie.
Wniosek jest taki, że do komunikacji z wyższymi funkcjami kom-logów potrzebne jest dostrojenie się do ich harmonicznych częstotliwości, które na poziomie biologicznym człowieka występują pod pojęciem uczuć wyższych. Emocje to zestawy częstotliwości. Od ich wysokości zależ stan harmonii, relacje ze sobą i ze światem. To jest fakt badawczy, który ma swoje potwierdzenie w setkach naszych doświadczeń w tym względzie.

Te same wysokie zasady etyczne obowiązują w trakcie nauki obsługi komputerów analogowych.
Etyka i zdolność do odczuwania wysokich emocji to podstawa w przypadku pracy z komputerami analogowymi w ich szerszych zastosowaniach.

CDN.

Fakty z życia.

*Odżywianie się cierpieniem, prowadzi do cierpienia.
Zmiana systemu zaczyna się od zmiany postaw ludzi, np. obozy zagłady dla zwierząt, opisane w tekście Ludzie i kury nie istniałyby bez konsumentów, którzy napędzają ten “przemysł”.

Dowodów na to, że sami napędzamy ten system, jest tak wiele, że można się w tym pogubić. Wszystko upraszcza się jednak w wymiarze ekonomicznym – system zasila się z pieniędzy jego uczestników, czyli konsumentów, realizujących marketingowe cele dostawców różnych ofert. Bez naszych pieniędzy system będzie musiał się zmienić.

Degradacja środowiska naturalnego nasila się.
Na świecie pojawia się coraz więcej apeli o zaniechanie rabunkowej gospodarki zasobami naturalnymi i ograniczenie rozbuchanej konsumpcji. Apele te giną jednak w hałasie reklam, kreujących następne pokolenia pożeraczy planety.
Jednak coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że zmieniając tylko własne negatywne nawyki, przyczyniamy się do zmiany całego świata.

Internet, jako symbol międzyludzkiej komunikacji.
O tym, co dzieje się z masami w chwili obecnej, świadczą plany zamiany internetu w jedną wielką aplikację, zbliżoną w działaniu do Facebook’a. Na tego typu platformie królować będzie powierzchowność, promowana od lat jako antidotum na głębokie problemy świata oraz forma znieczulenia i sposób na odcięcie się od własnych problemów.

Specjaliści od trendów w sieci cyfrowej określają ten “produkt komunikacyjny”, jako “biedny internet dla biednych ludzi”.

Pozostaje pytanie…

Czy narastająca bieda duchowa, materialna oraz intelektualna jest procesem silniejszym od naszej woli?

View Results

Loading ... Loading ...

System społeczny zmienia się wraz z nami!