Wszystkie UHF są urządzeniami cybernetycznymi, które działają w sprzężeniu z umysłem.

UHF są pewnego rodzaju zaawansowanymi ideowo komputerami analogowymi.
Każde z urządzeń ma swój zaprogramowany cel oraz zastosowanie, który realizuje w sposób automatyczny. Jednak te komputery zaczynają działać 10 razy intensywniej, gdy ich Użytkownik świadomie ukierunkuje swoją wolę /uwagę/ na określony cel, wg wskazówek dostępnych w instrukcjach i kursach tematycznych, dołączanych do każdego z Urządzeń Harmonicznej Fali.

Racjonalna wiedza rozjaśnia mrok.
Całe zjawisko cybernetycznej interferencji z umysłem tłumaczy współczesna nauka o człowieku. Dzięki rozwojowi różnych dyscyplin nauki wiemy dokładnie w jaki sposób się to dzieje i dlaczego. Różnego rodzaju kontrowersje wokół cybernetycznych rozwiązań technicznych biorą się z niedostatecznej wiedzy o tej stosunkowo młodej przestrzeni nauki*.

Kontrowersja 1. Przykład “programowanie wody” przy pomocy BioVitalizera.
Podczas 15 lat doświadczeń ze strukturalną wodą zauważyliśmy, że źródlaną w potencjałach wodę można w prosty sposób programować na określony cel. Doświadczalnie potwierdziliśmy, że BioVitalna woda /strukturyzowana i spersonalizowana urządzeniem BioVitalizer/ szybko przejmuje określone intencją Użytkownika właściwości. Do tego “programowania” potrzebna jest koncentracja na celu oraz pozytywny zestaw emocji.

Na podstawie lat badań doszliśmy do wniosku, że bez “sprzężenia z umysłem” /bez określenia celu zastosowania wody/ BV “robi” wodę strukturyzowaną o zmienionych parametrach fizycznych, o cechach wody źródlanej. Ale jeśli dodatkowo uruchomi się wolę w kierunku określonego celu, np. wyciszenie, to ta szklanka wody będzie działać w y c i s z a j ą c o.

Za nami setki doświadczeń, które potwierdzają ludowe przepisy, w których przenoszenie intencji na źródlaną wodę jest możliwe i przynosi realny skutek. Fenomen bio-informacyjny wody potwierdził m.in. dr Emoto, z którego pracami można zapoznać się w internecie.

Tak więc, wyjaśnienie zjawiska informacyjnej roli wody jest proste, choć wielu ludzi mówi, że programowanie wody to “bzdury”, albo

“A może to tylko sugestia?”
Na poziomie psychologicznym mówi się o sugestii lub afirmacji, jako narzędziach zmiany przekonań i postaw.
Konkretny program myślowy ustawia /programuje/ umysł do pracy w określonym kierunku. Szklanka wody jest więc w wymiarze opisu psychologicznego tego eksperymentu “elementem spustowym” dla umysłu, który na ten znak zaczyna np. wyciszać się.

Nieco głębiej jest jednak poziom cybernetycznych dociekań nad przestrzenią elektromagnetycznego umysłu. Wiedza cybernetyczna dookreśla i precyzuje podstawy, na jakich działa myśl, sprzężona z emocją w polu umysłu.

Obraz cybernetyczny
Na poziomie cybernetycznym /w przykładzie ze szklanką BioVitalnej wody/ ciało uczestnika eksperymentu, jego umysł oraz woda tworzą bio-informacyjną całość, jeden zbiór danych, w którym operator /Użytkownik BioVitalizera/ dokonuje procesu sterowania całym zbiorem informacji. W ten sposób osiąga określony celem efekt – np. wyciszenie. Dodatkowo pole technologiczne ułatwia cały proces. Dzięki kilkuset procesorom analogowym BioVitalizera zeruje się fizyczny aspekt elektromagnetycznego obrazu wody, poszerzają się klastry wody, które zaczynają przypominać dyskietki z zapisaną w nich na poziomie elektromagnetycznym informacją.

Kontrowersja 2. Wynalazki Harmonicznej Fali.
UHF są urządzeniami, opartymi na wiedzy cybernetycznej. Wiedza ta traktuje umysł jako pewnego rodzaju zaawansowany komputer, a każdą myśl jako program, który w przestrzeni umysłu wykonuje pracę sterującą, osiągając określony myślą cel. Cały proces w “komputerze umysłu” jest zasilany z poziomu emocji.

Przykład łucznika.
Skoncentrowany na celu łucznik – w emocji spokojnej radości i pewności wygranej – myśli “10” i trafia w sam środek. W ten sam sposób Człowiek, który poznał wiedzę o instrumencie umysłu, kreuje swoje życie dużo efektywniej i łatwiej, niż Człowiek tej wiedzy pozbawiony. Całą sprawę można przybliżyć przykładem pana X, który próbuje dojechać do celu samochodem, ale nie posiada ani prawa jazdy ani podstawowej wiedzy o kierowaniu tym pojazdem. W związku z brakami w edukacji jego cel nie zostanie osiągnięty.

umysl-17wiek

Rycina, umysł, XVII wiek. Wiedza o umyśle rozwija się od tysięcy lat.

Kontrowersja 3. Wiedza o umyśle.
W obecnych czasach “cywilizacji informacyjnej” życie bez wiedzy o instrumencie umysłu staje się bardzo trudne. Przypomina to próbę prowadzenia samochodu bez wiedzy o tym, jak się ten pojazd obsługuje.

Obrazem tej sytuacji jest los wielu ludzi, którzy żyją w poczuciu głębokiego niespełnienia, niepokoju i niepewności. Dlatego wiedza o umyśle w przestrzeni “cywilizacji informacyjnej” powinna być przekazywana od przedszkola. Ale nie jest, stąd od 15 lat próbujemy w ramach inicjatywy społecznej MerhlinLaboratory, wypełnić tę lukę edukacyjną, udostępniając wiedzę, która umożliwia racjonalny rozwój, połączony z technologią zerującą napięcia, która m.in. wycisza negatywne skutki narastającego stresu.

Efektem naszych działań jest większa odporność na stres i inne niekorzystne czynniki cywilizacyjne, którą potwierdzają Użytkownicy tych wynalazków.

Kontrowersja 4. Życie jak z marzeń.
Dlaczego przestajemy marzyć? Bo to nierealne sprawy? Takie tylko “odloty” na poprawę nastroju?

Człowiek bez marzeń żyje jakby w połowie.
Wszystko powstaje w naszej wyobraźni, pełnej gorących marzeń, projektów, planów. W umyśle kreuje się całe nasze życie. Jednak w poplątanym stanie sprzecznych myśli, ocen i dyrektyw, każdy program “za” ma swój /często nieuświadomiony/ program “przeciw”. Dlatego wiele marzeń się “nie spełnia”, bo pod spodem znajdują się programy i myśli do naszych marzeń przeciwne.

Przykład afirmacji. “Jestem szczęśliwy”, a pod spodem program nadaje jak z taśmy “nie jestem tego wart”. Albo obraz z historii łucznika, który myśli “10”, ale przychodzi dekoncentrująca myśl – “co robi teraz moja żona?”. Łucznik czuje niepokój, dekoncentruje się i trafia w drzewo, albo w listonosza;)

Wiedza o umyśle nie jest skomplikowana, co potwierdza większość uczestników różnego typu warsztatów tematycznych, które prowadzimy od 15 lat. Jej przyswojenie wymaga tylko czasu i konsekwencji w działaniu.

Umysł -> warsztaty tematyczne.
Z uwagi na to, że te wynalazki cybernetyczne pracują w rezonansie z umysłem Użytkownika, do każdego urządzenia, oprócz instrukcji dołączany jest kurs tematyczny oraz przestrzeń interaktywnej komunikacji w specjalistycznej i kameralnej przestrzeni forów tematycznych, dostępnych tylko dla Użytkowników.

Wzrostu mocy kreacji i wszystkiego Dobrego!

Projekt społeczny|MerhlinLaboratory

opracowano na podstawie materiałów z zajęć grupy Bio-com.


* O “magii cybernetyki” i czym ta wiedza naukowa właściwie jest przeczytasz na forum>

Ilustracja: Rycina Umysł XVII w.
(c) opracowanie własne, wszystkie prawa zastrzeżone.