Umysł przypomina ogród, w którym każda myśl jest nasionem.


Za większością niepowodzeń życiowych stoi negatywny obraz własnej osoby.
Ciemny obraz siebie rzuca cień na całe życie.
Jasny obraz rozświetla życie.

co nadajesz ~ to dostajesz


Powyższa zasada jest podstawą działania komputerów analogowych V Generacji, które przyspieszają proces “zerowania” niekorzystnych uwarunkowań i zastępowania ich pozytywnymi programami.

To, co spotykamy w życiu i nazywamy losem, wynika z systemu relacji ze sobą.
Dlatego rozjaśnienie obrazu własnej osoby umożliwia szybką poprawę komfortu życia.
Ta prosta zasada określa nowe możliwości, związane z “przeprogramowaniem umysłu”.


Historia odkrycia, czyli terapeutyczny pat.

Badając przestrzeń różnych metod pracy z umysłem, zauważyliśmy, że leczenie się z negatywnego stanu psychofizycznego za pomocą “tradycyjnych metod” trwa latami.

Jest tak, ponieważ dotarcie do ukrytych w niepamięci “programów umysłu” oraz trudnych doświadczeń jest blokowane przez sam umysł, który chroni nas przed ponownym przeżywaniem niechcianych/wypartych stanów.

Ten fakt otworzył drogę do poszukiwań nowych możliwości pracy z umysłem na jego głębszych poziomach.

Na bazie naszych doświadczeń z komputerami analogowymi powstał zintegrowany system pracy z umysłem AU)(RUM, łączący wiedzę o człowieku z harmoniczną technologią, która tworzy relaksującą atmosferę do efektywnej pracy z umysłem.

Umysł pracuje najefektywniej w lekkim rozluźnieniu ciała.

Kom-logi do zadań specjalnych.
W  tekście posłużymy się przykładem doświadczeń z kom-logiem Bio-com|Navvigator, który potwierdza ideę możliwości pozytywnej zmiany poprzez zaprogramowanie nowego systemu relacji ze sobą.

Akceptacja. 999 x TAK!
Założeniem systemu operacyjnego Bio-com pod nazwą OS|999 była Akceptacja siebie w 9 przestrzeniach swojej aktywności życiowej. Okazało się, że ta idea sprawdza się doskonale.

Cały proces pracy z umysłem polega na zaprogramowaniu akceptacji własnej osoby, która w bezpośredni sposób wpływa na wygaszenie wewnętrznych konfliktów, co przekłada się na codzienne życie, relacje międzyludzkie, samopoczucie, itd.

Niby nic nowego w tym nie ma. Nowatorska jest możliwość wprowadzenia programu akceptacji. Zmiany zachodzą w subtelny sposób, dostosowany do osobistych potencjałów człowieka.

Po roku badań i pracy z Bio-com w kilkunastoosobowej grupie zaobserwowaliśmy, że Bio-com|Navvigator z nowym systemem OS|999 umożliwia pozytywną i głęboką zmianę życiową, związaną z odzyskaniem wewnętrznego spokoju, poczuciem swojego miejsca w świecie, umiejętnością stawiania sobie celów, itd.

Jak to działa.
Kom-logi są inteligentnymi komputerami, które działają wg 9 głównych algorytmów oraz 9 praw, wg których funkcjonuje nasz umysł.

Komputery analogowe V Generacji /do zadań specjalnych/ są wyposażone w program harmonicznej kreacji. Procesory analogowe nadzorują cały proces poprzez zerowanie dysharmonicznych ładunków elektromagnetycznych. Bardziej obrazowo można powiedzieć, że kom-logi sprzątają umysł, niwelując myślowe chwasty i tworząc harmoniczną przestrzeń ogrodu, w którym wybrana przez Użytkownika myśl staje się nasionem, gotowym do wzrostu.

W metaforze harmonicznej architektury ogrodu umysłu, wadliwe przekonanie jest chwastem lub pasożytem, który przeszkadza w efektywnym procesie kreacji.

Myślowe chwasty są dla komputerów analogowych zbiorem danych, czymś na kształt dysharmonicznej bryły, która zostaje rozbita na czynniki pierwsze, po czym informacja zostaje zestrojona w nową, harmoniczną jakość wielościanu foremnego. W terminologii psychologicznej używa się pojęcia “kompleksów”. Kompleksy dla komputerów analogowych są programami, które realizują dany cel, np. kompleks niskiej wartości osobistej można wyzerować na poziomie elektromagnetycznym.

W efekcie pracy kom-logów ciężkie bryły myśli znikają, a na ich miejsce pojawia się nowy, harmoniczny, poszerzony sposób percepcji, w którym każda zmiana jest realna i jak najbardziej możliwa.

Przerwa na relaksujące doświadczenie:)

Ogród. Ćwiczenie wyobraźni.
Zamknij oczy i wyobraź sobie swój ogród umysłu.
Zobacz jak wygląda, czy fontanna działa, co w nim rośnie.
Pobądź tam chwilę, wsłuchaj się w szum fontanny, odpocznij.

Nowe rozwiązania na nowe czasy
W czasach ekspansji umysłu oraz eskalacji stresu ważne jest, że odkryliśmy w jaki sposób można “oczyścić” umysł z negatywnych programów w prosty, szybki i efektywny sposób. Połączenie pola harmonicznego z tradycyjnymi metodami terapii daje dużo lepsze efekty, niż praca w cieniu gabinetowej paprotki z ujemnymi jonami;)

Wnioski.
Bio-com jest przykładem działania idei technologicznej, dzięki której oczyszczenie umysłu z wadliwych przekonań nie wymaga lat pracy. Z naszych doświadczeń wynika, że zastępowanie negatywnego wzorca pozytywnym obrazem nie działa tak efektywnie, jak wyzerowanie negatywnego wzorca na poziomie elektromagnetycznym. Przy czym zmiana systemu przekonań przy pomocy inteligentnych Urządzeń jest w 100% dostosowana do Użytkownika.

Efektów pracy komputerów analogowych nie można nawet porównać do pracy tradycyjnych maszyn elektronicznych, działających na sztucznych częstotliwościach i uśrednionych wartościach. Każdy z nas jest inny i Twój komputer analogowy świetnie o tym wie:) dostosowując swoje działanie do Ciebie i Twoich potrzeb.

Dzięki zastosowaniu inteligentnych procesorów harmonicznych można dokonać resetu negatywnych uwarunkowań w krótkim czasie /np. w 1 rok zamiast 10 lat/.

Efekty w statystykach
Oczywiście efekty pracy z komputerami analogowymi nie są jednakowe w przypadku wszystkich Użytkowników. Wyniki rozkładają się wg rozkładu średniej statystycznej 10-80-10.

~10% osób notuje bardzo duży progres i wyraźny efekt poprawy komfortu życia,
~ 10% nie wiąże efektów z działaniem Urządzeń, a ok. 1 % nie dostrzega żadnych zmian
~ 80% badanych ocenia działanie komputerów analogowych pozytywnie, z zastrzeżeniem, że zawsze może być jeszcze lepiej:)

Subiektywne opinie z wywiadów ankietowych potwierdza kilku psychologów, którzy od lat używają komputerów analogowych do bilansowania atmosfery gabinetów. Obserwują pozytywne i szybsze efekty terapii u swoich pacjentów.

Akceptacja swojej osoby sprzyja zmianie relacji ze sobą,
co przynosi bardzo szybki i pozytywny efekt.

Ten fakt został potwierdzony latami naszych badań. Większość problemów psychoemocjonalnych, a nawet losowych, jest związana z negatywnym obrazem własnej osoby. Poznanie podstaw “obsługi umysłu” + harmoniczna atmosfera elektromagnetyczna pola komputerów analogowych sprawia, że większość tzw. “problemów ze sobą” znika.

Na bazie pozytywnych doświadczeń z kom-logiem Bio-com powstał dużo prostszy w obsłudze komputer analogowy pod nazwą Dr (H). Podobne funkcje, ale dużo prostsze zasady programowania.

CDN.

Bio-com z przyczyn budżetowych nie jest obecnie dostępny w ofercie publicznej Fundacji. Być może zmieni się to w 2018 roku. Cały czas rozwijamy projekt Bio-com i badamy jego możliwości. W tej chwili ten mały, błękitny czort:) znalazł swoje zastosowanie w większych projektach badawczych. Wróciliśmy do pierwotnego kierunku, którym jest badanie samych mechanizmów kreacji rzeczywistości na wyższych piętrach umysłu. Obecnie Bio-com stał się elementem sterującym i interfejsem cyfrowym w dużych analogowych jednostkach obliczeniowych, które tworzą podstawy dla nowej stacji nadawczej TELE13, o której niebawem.